Jesteśmy prawnikami i prawniczkami zaangażowanymi społecznie. Uważamy, że każdy ma prawo do pomocy prawnej, a dochodzenie do sprawiedliwości nie powinno być zarezerwowane tylko dla najbogatszych.

AKTUALNOŚCI

Ferenc w Stacji Warszawa o postępowaniu w przypadku odmowy świadczenia zdrowotnego

Kamila Ferenc w materiale dla Gazety Wyborczej omawia prawa pacjentów i kroki prawne, jakie można podjąć w przypadku odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Rozmowa z red. Aleksandrą Sobczak do obejrzenia tutaj:

Nałęcz całkowicie uniewinniony od dyscyplinarnego zarzutu naruszenia zasady apolityczności służby cywilnej

Dnia 23 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił Sławomira Nałęcza, pracownika Głównego Urzędu Statystycznego, od dyscyplinarnego zarzutu naruszenia zasady apolityczności służby cywilnej. Nasz Klient uczestniczył dnia 10 kwietnia 2017 roku w zgromadzeniu wyrażającym sprzeciw wobec działań Prokuratury polegających na ekshumacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej wbrew woli rodzin. Sprowokowany nazywaniem go “UBywatelem” i “czerwoną hołotą” odpowiedział na pogróżki okrzykami dosadnej treści, które nagrała TVP. Sąd w ustnym uzasadnieniu stwierdził m.in., że: - demonstracja, w której brał udział Sławomir Nałęcz nie miała charakteru politycznego, ale była obywatelskim sprzeciwem wobec naruszania podstawowych praw człowieka i obywatela; - Pan Nałęcz poprzez wznoszenie okrzyków wobec osób, które stosowały wobec niego i osób mu towarzyszących przemoc słowną i agresję fizyczną (plucie, przepychanki) miał prawo użyć mocnego języka i mimo że nawiązywał w swoich wypowiedziach do nazwy partii rządzącej, nie było to manifestowanie poglądów politycznych; - uznanie za winnego naruszenia zakazu publicznego manifestowania poglądów politycznych przez Komisję Dyscyplinarną przy Kancelarii Premiera było poprzedzone niezgodną z prawem rozszerzającą wykładnią przepisów dyscyplinarnych, a więc quasi-karnych, a także stanowiło naruszenie zasady proporcjonalności zawartej w Konstytucji; - Uniewinniony nie reprezentował na manifestacji urzędu, więc jego zachowanie nie miało wpływu na bezstronne wykonywanie zadań służby cywilnej; Przypomnijmy, że Sławomira Nałęcza przed Komisjami Dyscyplinarnymi w GUS i KPRM (ta druga uniewinniła go od innego zarzutu - naruszenia godności pracownika służby cywilnej) reprezentował Stanisław Zakroczymski, zaś w Sądzie Apelacyjnym mec. Beata Siemieniako.

Analiza dla Akademickiego Komitetu Protestacyjnego nt. Ustawy 2.0

Niniejsza Analiza powstała pro publico bono na zamówienie Akademickiego Komitetu Protestacyjnego i może być wykorzystywana dla celów publicznych. Ma na celu prześledzenie zmian, jakie wprowadziła Ustawa 2.0 w odniesieniu do regulacji statutowej oraz roli senatów w życiu uczelni, w szczególności ich uprawnień uchwałodawczych. Autorami analizy są Kamila Ferenc i Stanisław Zakroczymski. Zachęcamy do lektury: https://www.dropbox.com/s/97emdt7w7taiil6/PdP_analiza%20dla%20AKP_21.09.2018.pdf?dl=0