Wzór wniosku o kontynuację stażu w innej placówce

17 

Jeśli nauczyciel, odbywający staż na nauczyciela mianowanego, chce kontynuować przygotowanie do zawodu w innej placówce, powinien przygotować wniosek o kontynuację stażu, który adresuje się do dyrektora placówki, w której pedagog chce się zatrudnić.

Składanie nowego planu rozwoju zawodowego nie jest konieczne – nauczyciel może przedstawić ten sam plan, który dołączył do wniosku o rozpoczęcie stażu. Co ważne, nie każdy pedagog może kontynuować staż. Jeśli nie spełnia on określonych wymogów, musi rozpoczynać staż od początku. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy nauczyciel może kontynuować staż w innej placówce?

Kontynuacja stażu w innej placówce jest możliwa, jeżeli nauczyciel spełnia łącznie dwa kryteria określone w przepisach Karty Nauczyciela, czyli:

  • podejmuje zatrudnienie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania poprzedniego stosunku pracy,
  • uzyskuje pozytywną ocenę za okres odbytego stażu. 

Składając wniosek o kontynuację stażu w innej placówce, nauczyciel wie jedynie, czy spełnia pierwszy z wymienionych warunków, ponieważ na ustalenie oceny będzie musiał poczekać 21 dni. Do ustalania oceny dorobku zawodowego dyrektor będzie mógł przystąpić bowiem dopiero po zakończeniu pracy przez nauczyciela i po złożeniu przez niego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Jak napisać wniosek o kontynuację stażu w innej placówce?

Do przygotowania wniosku w sprawie kontynuacji stażu nauczyciel może wykorzystać gotowy wzór wniosku o kontynuację stażu w innej placówce. Pismo to adresuje się do dyrektora tej szkoły, do której nauczyciel chce się przenieść.

Wcześniej warto jednak porozumieć się z kierującym placówką, sprawdzić, czy szkoła dysponuje wolnymi stanowiskami i upewnić się, czy kontynuacja stażu będzie możliwa. Pismo z prośbą o zgodę na kontynuację stażu powinno zawierać:

  • dane adresata,
  • dane nauczyciela,
  • prośbę o umożliwienie kontynuowania stażu,
  • prośbę o określenie nowych zasad odbywania stażu,
  • prośbę o wskazanie terminu zakończenia stażu,
  • prośbę o zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu.

Do pisma podpisanego przez nauczyciela dołącza się ocenę dorobku zawodowego (po jej otrzymaniu), zatwierdzony plan rozwoju zawodowego, a także – opcjonalnie – sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Na czym polega kontynuacja stażu nauczyciela?

Jeśli nauczyciel spełnia warunki kontynuacji stażu w innej placówce, może liczyć na szybsze zakończenie stażu, gdyż okres odbytego już przygotowania do zawodu zostanie wliczony do jego ogólnego okresu stażu. W innym przypadku nauczyciel, który zmienia miejsce pracy, będzie zmuszony odbyć staż od początku.

Rozpoczynając pracę w innej placówce nauczyciel w praktyce nie wie jeszcze, czy kontynuuje staż, czy rozpoczyna go od nowa. Często nie posiada bowiem oceny dorobku zawodowego, na którą czeka do 21 dni.

Dopiero po tym, jak otrzyma taką ocenę – która może być pozytywna lub negatywna – dowiaduje się, czy jego poprzedni okres stażu zostanie zaliczony, czy przepadnie. Jeśli ocena jest pozytywna, staż jest kontynuowany od momentu zatrudnienia w nowej szkole.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór wniosku o kontynuację stażu w innej placówce”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór wniosku o kontynuację stażu w innej placówce

Aktualizacja: 2023-09-07

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 167

Wzór wniosku o kontynuację stażu w innej placówce
Wzór wniosku o kontynuację stażu w innej placówce
17