Wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce wzór

17 

Nauczyciel może złożyć wniosek o kontynuowanie stażu na nauczyciela mianowanego w innej szkole, jeżeli spełnia łącznie dwa warunki przewidziane w przepisach Karty Nauczyciela. Warunki te dotyczą między innymi otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego od dyrektora tej placówki oświatowej, w której staż odbywał się do tej pory.

Wniesienie wniosku o kontynuację stażu warto poprzedzić rozmową z dyrektorem placówki, do której pedagog chce się przenieść, aby upewnić się o istnieniu takiej możliwości i poznać szczegóły transferu.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie warunki należy spełnić, aby móc kontynuować staż na nauczyciela mianowanego w innej placówce?

Sam wniosek o kontynuowanie stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce nie wystarczy, aby przepracowany okres został zaliczony na poczet odbytego już stażu. Nauczyciel musi spełnić dodatkowo dwa warunki, tj.:

  • podjąć nową pracę w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania poprzedniego stosunku pracy,
  • uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu odbytego dotychczas. 

Warto pamiętać, że w stosunku do nauczycieli, którzy zmieniają miejsce odbywania stażu, stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Pedagog, który chce kontynuować staż w innej placówce, składa w niej wniosek o kontynuację stażu. Nie musi zmieniać przy tym wniesionego wcześniej planu rozwoju zawodowego.

Ponieważ składając dokumenty, nie wie, czy otrzyma pozytywną ocenę dorobku zawodowego w poprzedniej szkole, powinien liczyć się z ryzykiem, że dotychczasowy okres stażu nie zostanie zaliczony i będzie musiał odbyć go od początku.

Jak napisać wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce?

Podanie o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce niewiele różni się od wniosku o rozpoczęcie stażu, jednak uwzględnia nieco więcej informacji, w tym termin rozpoczęcia odbytego już stażu, czy termin wznowienia stażu w innej placówce. Pismo powinno zawierać dane dyrektora szkoły, w której staż ma być kontynuowany, dane nauczyciela oraz:

  • prośbę o umożliwienie kontynuowania stażu,
  • prośbę o określenie nowych zasad odbywania stażu,
  • prośbę o określenie terminu zakończenia stażu,
  • prośbę o zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu.

Do dokumentu dołącza się także zatwierdzony wcześniej plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (opcjonalnie) oraz ocenę dorobku zawodowego za okres dotychczasowego stażu – po otrzymaniu jej od dyrektora (czas oczekiwania to 21 dni, licząc od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego).

Należy wiedzieć, że dyrektor szkoły, w której nauczyciel dotychczas odbywał staż, nie może ustalić oceny dorobku zawodowego pedagoga wcześniej niż po zakończeniu okresu zatrudnienia, ponieważ nauczyciel nie może złożyć wcześniej sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Warto pamiętać również, że taka ocena może być i pozytywna, i negatywna, ale zawsze powinna zawierać uzasadnienie z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 185

Wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce wzór
Wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce wzór
17