Opinia stażysty po zakończeniu stażu PRZYKŁAD

17 

Opinia stażysty po zakończeniu stażu stanowi formę autorefleksji. Przygotowanie takiego dokumentu wymaga przeanalizowania czynności wykonywanych w trakcie stażu, weryfikacji własnych oczekiwań, a także określenia, w jakim stopniu stażysta poradził sobie ze zleconymi mu zadaniami.

Dobrze przygotowana, rzetelna opinia stażysty po zakończeniu stażu to doskonałe narzędzie do planowania własnego rozwoju zawodowego. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Co może uwzględniać opinia stażysty po zakończeniu stażu?

Przykładowa opinia stażysty po zakończeniu stażu powinna odnosić się przede wszystkim do takich kwestii jak realizacja obowiązków zleconych stażyście przez przełożonego, czy umiejętności zdobyte przez stażystę w trakcie pracy.

Dokument powinien zawierać informacje o:

  • miejscu odbywania stażu,
  • terminie odbywania stażu,
  • stanowisku zajmowanym przez stażystę.

Wyczerpujące sprawozdanie z przebiegu stażu może nawiązywać również do całego programu stażowego, jego organizacji, realizacji celów. Dla stażysty ważne będzie między innymi to, czy w czasie stażu mógł zdobywać nowe umiejętności, wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną w praktyce.

Opinia może odnosić się też do warunków pracy, czyli atmosfery w miejscu pracy, współpracy z innymi osobami, przepływu informacji w firmie. Na końcu opinii powinny pojawić się natomiast podsumowania dotyczące zdobytej wiedzy i umiejętności, realizacji celów i oczekiwań, wpływu stażu na możliwości zatrudnienia.

Stażysta ma też prawo podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wyciągnąć wnioski, które pozwolą udoskonalić kolejne programy stażowe i ich organizację. 

Jaki jest cel przygotowania opinii o przebiegu stażu?

Opinia stażysty o przebiegu stażu to w głównej mierze dokument przygotowywany na własne potrzeby osoby odbywającej staż. Jest to sposób na dokonanie autorefleksji, wskazanie swoich mocnych i słabych stron, podsumowanie zdobytych umiejętności.

Na podstawie opinii o przebiegu stażu stażysta może zmodyfikować swój plan rozwoju zawodowego, wiedząc, w jakich obszarach musi się doskonalić. 

Czy opinia stażysty po zakończeniu stażu to opinia o stażyście?

Opinia o stażu a opinia o stażyście to dwa zupełnie inne dokumenty. Ten pierwszy przygotowuje bowiem sam stażysta, a ten drugi jego opiekun stażu. Siłą rzeczy, opinia o stażyście jest opinią bardziej obiektywną, sporządzoną z punktu widzenia przełożonego/pracodawcy, który zleca stażyście wykonanie określonych czynności.

Taka opinia może być pozytywna, negatywna lub neutralna. Jej wydanie nie jest obowiązkowe, chyba że staż odbywa się z urzędu pracy. W pozostałych przypadkach opinię wystawia się na wniosek zainteresowanego.

Zasadniczo, dokument ten zawiera podobne elementy, co opinia o przebiegu stażu. Informuje o miejscu pracy stażysty, czasie trwania stażu, obowiązkach stażysty i jego kompetencjach.

Istotną różnicą jest jednak to, że w przypadku opinii o stażyście taki pracownik jest oceniany przez przełożonego w sposób obiektywny, podczas gdy opinia o przebiegu stażu jest subiektywna.

Warto wspomnieć, że pozytywna opinia o stażyście może stanowić formę referencji. Dzięki temu będzie pomocna w procesie poszukiwania pracy – stanowi dowód na zgromadzone doświadczenie zawodowe. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia stażysty po zakończeniu stażu PRZYKŁAD”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia stażysty po zakończeniu stażu PRZYKŁAD

Aktualizacja: 2023-05-25

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Opinia stażysty po zakończeniu stażu PRZYKŁAD
Opinia stażysty po zakończeniu stażu PRZYKŁAD
17