Opinia praktykanta o przebiegu praktyki – przykład

17 

Po zakończeniu praktyk praktykant może mieć do czynienia z dwoma rodzajami dokumentów: opinii o praktykach oraz opinii o przebiegu praktyk (sprawozdanie z praktyk). Oba dokumenty bywają niezbędne do zaliczenia praktyk studenckich.

Opinia o praktykach jest potrzebna także w przypadku praktyki z urzędu pracy. Natomiast opinia praktykanta o przebiegu praktyki uzupełnia opinię o praktykancie z perspektywy samej osoby odbywającej praktyki.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna zawierać przykładowa opinia praktykanta o przebiegu praktyki?

Sprawozdanie z przebiegu praktyki przypomina poniekąd samoocenę pracownika. Dokument przygotowuje bowiem sam praktykant, opisując w nim swoje wrażenia z odbywanych praktyk.

Pismo powinno zawierać jednak również kilka niezbędnych elementów formalnych, jak informacje o zajmowanym stanowisku, informacje o czasie trwania praktyk, dane firmy, w której praktyki się odbywały.

Poza tym, podstawowymi elementami każdej opinii o przebiegu praktyk, są także:

  • lista obowiązków praktykanta,
  • lista zadań, jakie praktykant realizował,
  • określenie, czego praktykant nauczył się w czasie praktyk,
  • wskazanie, z czym praktykant dobrze sobie radził oraz z czym miał problemy.

Opinia o praktykach pozwala praktykantowi określić, czy jego oczekiwania dotyczące przebiegu praktyk zostały spełnione.

Praktykant pisze w swojej opinii o tym, jak wykorzystał wiedzę teoretyczną w trakcie realizacji zleconych mu zadań, czego się nauczył, co podobało mu się podczas pracy w firmie, a co go rozczarowało. 

Jaki jest cel sporządzenia opinii o przebiegu praktyki?

Przykładowa opinia o przebiegu praktyki ma uzupełniać opinię o praktykancie. Z tego względu osoba, która przygotowuje taki dokument, powinna mieć na uwadze, że nie może uwzględniać w piśmie stwierdzeń nieprawdziwych – szybko zostaną one zweryfikowane przez opiekuna praktyk lub pracodawcę, który przygotuje opinię o praktykancie.

Jeśli sprawozdanie z przebiegu praktyki nie jest wymagane do ich zaliczenia, praktykant nadal powinien sporządzić taki dokument dla własnych celów.

Opinia o przebiegu praktyki pozwala bowiem wyodrębnić swoje mocne i słabsze strony w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, a tym samym pomaga doskonalić się zawodowo. 

Czym opinia o praktykancie różni się od opinii o przebiegu praktyki?

Jak zostało wspomniane, opinia o praktykancie a opinia o przebiegu praktyki to dwa zupełnie inne dokumenty. Pierwszy sporządza bowiem przełożony praktykanta – opiekun praktyk lub pracodawca, a drugi sam praktykant.

Co ważne, przepisy nie narzucają pracodawcom obowiązku przygotowania opinii po zakończeniu praktyk (wyjątek stanowią praktyki z urzędu pracy). Jeśli więc praktykant potrzebuje takiej opinii, musi poprosić o nią swojego przełożonego.

Należy pamiętać przy tym, że opinia o praktykancie może być zarówno pozytywna, jak i neutralna lub negatywna. Pozytywna opinia o praktykancie pełni rolę referencji, dlatego warto dołączyć ją do swojego CV, starając się o pracę.

Opinia przygotowana przez pracodawcę uwzględnia listę obowiązków pracownika na danym stanowisku, opis jego kwalifikacji, umiejętności, kompetencji twardych i miękkich.

Stanowi dowód na zdobyte doświadczenie zawodowe, a także przedstawia osiągnięcia pracownika. Wartościowa opinia nie bazuje jednak na samych superlatywach. Jeśli wskazuje również te obszary, z którymi praktykant radzi sobie nieco gorzej, stanowi dla niego cenną informację zwrotną. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia praktykanta o przebiegu praktyki – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia praktykanta o przebiegu praktyki - przykład

Aktualizacja: 2023-05-24

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Opinia praktykanta o przebiegu praktyki - przykład
Opinia praktykanta o przebiegu praktyki - przykład
17