Opinia nauczyciela o dziecku – wzór

17 

Opinię o dziecku najczęściej przygotowuje wychowawca klasy, niekiedy w porozumieniu z innymi nauczycielami i specjalistami, np. logopedą. Pismo sporządza się między innymi na wniosek rodziców, sądu rodzinnego, Ośrodka Pomocy Społecznej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ponieważ szkoła i przedszkole mają obowiązek współpracy z tymi podmiotami, przygotowanie opinii o dziecku jest dla nich obowiązkowe. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie elementy zawiera opinia nauczyciela o dziecku?

W opinii nauczyciela o dziecku należy uwzględnić przedstawienie sylwetki ucznia, a także opis jego rozwoju poznawczego, fizycznego, społecznego czy emocjonalnego. Dokument powinien zawierać podstawowe dane dziecka, jak imię, nazwisko, data urodzenia.

Musi informować także o tym, jak dziecko funkcjonuje w placówce, czyli:

 • czy stosuje się do panujących w szkole/przedszkolu zasad,
 • jakie relacje utrzymuje z rówieśnikami,
 • jaki jest jego stosunek do nauczycieli,
 • czy jest samodzielne,
 • jaki ma stosunek do obowiązków szkolnych. 

Zasadniczo, na treść opinii nauczyciela o dziecku wpływa wiele czynników. Jest to zarówno wiek ucznia, który determinuje posiadane przez niego umiejętności, ale również stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego.

Zupełnie inaczej wygląda bowiem opinia o dziecku zdrowym, niepełnosprawnym umysłowo, z autyzmem, czy z zespołem Aspergera. Duże znaczenie ma też cel przygotowania opinii, czyli jej przeznaczenie. 

Jak wygląda opinia nauczyciela o dziecku do poradni?

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje dzieci pomocą, która ma na celu rozwijanie ich uzdolnień, bądź eliminację problemów rozwojowych. Z tego względu w opinii nauczyciela o dziecku do poradni należy poruszyć temat:

 • mocnych stron, uzdolnień i zainteresowań dziecka lub problemów, trudności i ograniczeń dziecka,
 • form pomocy dotychczas udzielonej dziecku i jej efektów,
 • wskazówek na dalszą pracę z dzieckiem, czyli propozycji ewentualnych zmian w formach udzielanej pomocy, ich rozszerzenia, podtrzymania na dotychczasowym poziomie.

Na podstawie takiej opinii poradnia stawia diagnozę i obejmuje dziecko odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub ocenia wykonaną pracę i modyfikuje dotychczas udzielone formy pomocy. 

Jak wygląda opinia o dziecku do sądu lub OPS?

Opinia nauczyciela o uczniu może być wymagana także przez sąd rodzinny czy Ośrodek Pomocy Społecznej. W takich opiniach istotniejsze niż uzdolnienia i problemy edukacyjne dziecka są relacje na linii szkoła-rodzic-uczeń.

Dokument, który ma służyć jako materiał dowodowy w sprawie o ograniczenie, zawieszenie czy odebranie praw rodzicielskich, ustalenie kontaktów z dzieckiem czy też ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka, musi opisywać to, jak rodzice spełniają się w swojej roli opiekunów osoby małoletniej.

Opinia będzie informowała zatem o tym:

 • czy rodzice interesują się dzieckiem,
 • czy rodzice utrzymują kontakt z placówką,
 • który z rodziców przyprowadza dziecko i odbiera dziecko,
 • czy dziecko jest zadbane,
 • czy dziecko jest przygotowane do zajęć,
 • czy dziecko jest właściwie ubrane,
 • jak dziecko reaguje na rodzica,
 • czy rodzic uiszcza opłaty za przedszkole/szkołę w terminie,
 • czy rodzic przychodzi na spotkania z nauczycielami,
 • jak dziecko mówi o rodzicach, i tak dalej. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia nauczyciela o dziecku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia nauczyciela o dziecku - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Opinia nauczyciela o dziecku - wzór
Opinia nauczyciela o dziecku - wzór
17