Przykładowa opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu – wzór

17 

Opinia o dziecku 4-letnim w przedszkolu może być potrzebna między innymi do poradni psychologiczno-pedagogicznej, do sądu rodzinnego, do MOPS, dla kuratora sądowego, czy też dla samych rodziców, zainteresowanych rozwojem swojej pociechy.

Przedszkole powinno wydać taką opinię niezwłocznie, zwykle w ciągu 7 dni – zgodnie z postanowieniami statutu placówki. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentu jest najczęściej wychowawca grupy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje zawiera opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu?

Przykładowa opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu musi odnosić się do danych osobowych ucznia, informacji o grupie, do której dziecko należy, a także do celu wydania opinii.

Następnie nauczyciel  – zazwyczaj wychowawca – powinien przejść do opisu poziomu rozwoju dziecka, przy czym wyróżnia się tutaj opis rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego przedszkolaka.

W opinii o dziecku 4-letnim w przedszkolu można uwzględnić już informacje o opanowanych przez ucznia umiejętnościach, o jego samodzielności, tempie pracy, usposobieniu, stosunku do panujących w placówce zasad, relacji z rówieśnikami czy motywacji do pracy/zabawy.

W zależności od stanu zdrowia dziecka oraz przeznaczenia dokumentu dokładna zawartość opinii może znacząco się różnić. Inna będzie bowiem treść opinii o dziecku zdrowym, inna o dziecku z autyzmem, a jeszcze inna opinia o dziecku niepełnosprawnym intelektualnie.

Jak wygląda przykładowa opinia o 4-latku w przedszkolu do poradni?

Nauczyciele najczęściej przygotowują opinie o dzieciach czteroletnich w przedszkolu do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje swoją pomocą zarówno dzieci szczególnie uzdolnione, jak i te z problemami.

Taka opinia powinna zawierać informacje:

  • o możliwościach psychofizycznych dziecka,
  • o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
  • o uzdolnieniach, mocnych stronach, zainteresowaniach,
  • o ograniczeniach, barierach, trudnościach, problemach rozwojowych,
  • o udzielanej dziecku dotychczas pomocy, jej wymiarze i efektach.

Opinia może zawierać też wnioski i wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Jak napisać opinię o dziecku 4-letnim z przedszkola do MOPS/sądu?

Jeśli przykładowa opinia o dziecku 4-letnim w przedszkolu ma być skierowana do sądu rodzinnego lub ośrodka pomocy społecznej, należy odnieść się w niej przede wszystkim do kwestii związanych ze współpracą z rodzicami. Dla tych organów ważne będzie:

  • kto przyprowadza i odbiera dziecko z placówki,
  • czy dziecko jest zadbane, czyste, odpowiednio ubrane, wyposażone w przybory,
  • czy opłaty za przedszkole są regulowane terminowo,
  • czy rodzice interesują się dzieckiem i utrzymują kontakt z nauczycielami,
  • jaki dziecko ma stosunek do rodziców, jak na nich reaguje, jak o nich mówi.

Opinia o dziecku czteroletnim może być potrzebna między innymi przy takich sprawach jak ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka, ustalenie/zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, zawieszenie, ograniczenie, odebranie lub przywrócenie praw rodzicielskich.

Opinii może wymagać także MOPS, planując objęcie rodziny wsparciem Asystenta. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 131

Przykładowa opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu - wzór
Przykładowa opinia o dziecku 4 letnim w przedszkolu - wzór
17