Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu

17 

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu to nic innego, jak opinia nauczyciela przedszkola o uczniu.

Dokument może być potrzebny między innymi rodzicom, sądowi rodzinnemu, kuratorowi, Ośrodkowi Pomocy Społecznej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czy nauczyciel ma obowiązek przygotowania informacji o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu przygotowywana jest na wniosek. O tym, czy nauczyciel ma obowiązek ją wystawić, powinien informować statut danej placówki oświatowej.

Zasadniczo, szkoły i przedszkola mają obowiązek współpracować zarówno z rodzicami, jak i z instytucjami, takimi jak MOPS czy sąd rodzinny. Natomiast informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu pozwala przekazać tym podmiotom wiedzę na temat poziomu rozwoju dziecka, jego problemów wychowawczych, czy uzdolnień, które warto rozwijać.

Statut przedszkola zazwyczaj przewiduje zatem, na czyj wniosek, w jakim terminie oraz kto powinien przygotować opinię o funkcjonowaniu dziecka. Z reguły obowiązek ten obciąża wychowawcę grupy, a czas na wydanie opinii to 7 dni. 

Jakie elementy zawiera informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Każda opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu jest inna, ponieważ dokument sporządza się w sposób indywidualny. Pismo musi zawierać podstawowe dane dziecka, dane nauczyciela przygotowującego opinię, a także określenie celu wydania dokumentu.

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu skupia się na rozwoju fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym małego ucznia. Może dotyczyć jego umiejętności w zakresie samoobsługi, usposobienia, stosunku do nauczycieli i rówieśników, a także relacji z rodzicami.

Wiele zależy jednak od celu jej przygotowania oraz przeznaczenia opinii. Nie mniej ważny jest też stan zdrowia dziecka, ponieważ informacja o funkcjonowaniu ucznia niepełnosprawnego prezentuje się zupełnie inaczej niż opinia o dziecku zdrowym. 

Na jaki cel sporządza się informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Opinia o dziecku w przedszkolu może być potrzebna między innymi OPS, sądowi rodzinnemu czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dla sądu i ośrodków pomocy społecznej najważniejsze informacje o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu wiążą się z tym, jak rodzic sprawuje nad nim swoją opiekę.

Opinia powinna informować więc o tym, czy dziecko jest zadbane, przygotowane do zajęć, czysto ubrane, czy pozytywnie reaguje na rodziców, jak o nich mówi, czy oni sami interesują się nim i jego postępami, czy utrzymują kontakt z placówką.

Z kolei opinia do poradni powinna zawierać informacje na temat:

  • rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
  • możliwościach psychofizycznych, mocnych stronach i uzdolnieniach,
  • trudnościach i ograniczeniach,
  • działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania dziecka w przedszkolu, czyli o formach udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie udzielania takiej pomocy i jej efektach,
  • wnioskach lub propozycjach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 136

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu
Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu
17