Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu – wzór

17 

Opinia o dziecku w przedszkolu wydawana jest zazwyczaj na wniosek rodziców. Dokument może być potrzebny poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądowi rodzinnemu, MOPS czy kuratorowi.

Za przygotowanie pisma odpowiada najczęściej wychowawca grupy, który najlepiej zna dane dziecko. Zawartość opinii zależy w głównej mierze od jej przeznaczenia. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Co należy uwzględnić w opinii o dziecku w przedszkolu?

Zasady sporządzania opinii o dzieciach w przedszkolu powinien określać statut danej placówki. Z zapisów dokumentu wynika zazwyczaj, na czyj wniosek, kto i w jakim terminie przygotowuje opinię o dziecku.

Każde tego typu pismo musi zawierać między innymi podstawowe informacje na temat dziecka (dane osobowe) i grupy przedszkolnej, do której uczęszcza, a także informacje na temat jego rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

Dokument należy przygotować rzetelnie oraz w sposób szczegółowy, wyjaśniając swoje twierdzenia i popierając je przykładami. Nauczyciel odpowiedzialny za sporządzenie opinii – najczęściej wychowawca grupy – może konsultować się w tym celu z innymi pedagogami i specjalistami. 

Jak napisać opinię o dziecku w przedszkolu do poradni?

Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu może zostać sporządzona dla poradni psychologiczno-pedagogicznej celem postawienia diagnozy i objęcia dziecka pomocą, np. w formie zajęć terapeutycznych.

W takim przypadku dokument, poza wymienionymi wyżej elementami, powinien zawierać także:

  • opis potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
  • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
  • opis mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań dziecka lub ograniczeń, trudności, problemów rozwojowych,
  • opis form dotychczas udzielonej pomocy i jej efektów,
  • propozycje, wskazówki, wnioski na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu do sądu/MOPS?

Cel sporządzenia opinii o dziecku w przedszkolu do sądu lub MOPS jest zupełnie inny, niż ma to miejsce w przypadku opinii do poradni. MOPS może potrzebować opinii o przedszkolaku w celu ustalenia, czy rodzice dziecka nie powinni zostać objęci wsparciem Asystenta Rodziny.

Z kolei sąd rodzinny może wykorzystać opinię o dziecku w przedszkolu jako materiał dowodowy w sprawie dotyczącej między innymi zawieszenia, odebrania, organiczenia praw rodzicielskich, ustalenia kontaktów z dzieckiem, czy ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka.

Z tego względu w takich opiniach uwzględnia się informacje o współpracy z rodzicami oraz o tym, w jaki sposób sprawują oni opiekę nad dzieckiem: czy dbają o wyposażenie dziecka w przybory, czy zakładają dziecku czyste, odpowiednie względem pogody ubrania, czy utrzymują kontakt z placówką, czy interesują się rozwojem swojego dziecka, i tak dalej.

Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu przygotowana dla takich organów, jak MOPS czy sąd, może uwzględniać w swojej treści również stosunek dziecka do jego rodziców, wyrażany poprzez reakcję na ich obecność w placówce, czy nawet na wzmiankę o rodzicach w trakcie zajęć.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 155

Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu - wzór
Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu - wzór
17