Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu

17 

Opinia wychowawcy klasy o uczniu jest sporządzana zgodnie z regułami określonymi w statucie szkoły. W większości przypadków opinię wydaje się na wniosek rodziców i takich podmiotów, jak sąd rodzinny, MOPS czy kurator sądowy.

Nierzadko opinia wychowawcy potrzebna jest także poradni psychologiczno-pedagogicznej, która ma objąć lub już obejmuje dziecko swoją pomocą. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Dlaczego to wychowawca sporządza opinię o uczniu?

Opinię o uczniu mogą przygotowywać różni nauczyciele, jednak najczęściej pedagogiem odpowiedzialnym za to zadanie jest wychowawca klasy.

To nauczyciel wychowawca najlepiej zna bowiem każde dziecko w grupie ze względu na fakt, że prowadzi z nim zajęcia przez kilka lat z rzędu, a także ma dostęp do informacji o wszystkich jego ocenach.

Wychowawca dysponuje zatem najszerszą wiedzą o uczniu – zna zarówno jego możliwości psychofizyczne, jak i usposobienie. Przy sporządzaniu opinii może jednak konsultować się również z innymi nauczycielami, a zwłaszcza ze specjalistami, takimi jak logopeda czy psycholog. 

Jakie informacje musi zawierać przykładowa opinia wychowawcy klasy o uczniu?

Wszystkie opinie o uczniach przygotowuje się według pewnego schematu, ale należy pamiętać, że dokument ten ma charakter indywidualny, a na jego treść wpływa:

 • wiek dziecka,
 • stan zdrowia dziecka,
 • cel sporządzenia opinii. 

Inaczej prezentuje się opinia o dziecku zdrowym, a inaczej o dziecku z niepełnosprawnością. Zasadniczo, wszystkie tego typu dokumenty odnoszą się jednak do podobnych kwestii, czyli:

 • do poziomu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego, społecznego,
 • do posiadanych przez dziecko umiejętności,
 • do poziomu opanowania przez dziecko wiedzy (podstawa programowa),
 • do relacji dziecka z rówieśnikami,
 • do stosunku dziecka wobec nauczycieli i obowiązków szkolnych,
 • do usposobienia, charakteru, prezentowanych postaw.

Dokładna treść opinii może być jednak inna w zależności od tego, czy o dokument poprosiła poradnia, MOPS, czy sąd rodzinny.

Jak wygląda przykładowa opinia wychowawcy klasy do sądu lub MOPS?

W przypadku opinii sporządzanej przez wychowawcę klasy na potrzeby MOPS lub dla sądu rodzinnego dokument będzie skupiał się przede wszystkim na współpracy szkoły w rodzicami oraz na tym, jak sprawują oni opiekę nad dzieckiem.

Wychowawca może napisać:

 • który z rodziców przywozi i odbiera dziecko ze szkoły,
 • czy rodzice dbają o czysty, odpowiedni strój dziecka,
 • czy rodzice przygotowują dziecko do zajęć,
 • czy rodzice utrzymują kontakt z nauczycielami,
 • jak dziecko mówi o rodzicach, jak reaguje na ich obecność, i wiele innych.

Takie informacje mają znaczenie między innymi w sprawach dotyczących ograniczenia czy zawieszenia praw rodzicielskich. 

Jakie elementy zawiera opinia wychowawcy klasy o uczniu do poradni?

Jeśli nauczyciel wychowawca sporządza opinię o uczniu do poradni, musi uwzględnić w niej przede wszystkim opis mocnych stron i uzdolnień dziecka, bądź opis jego problemów rozwojowych.

Powinien poinformować także o udzielonej uczniowi dotychczas pomocy i jej efektach, a na koniec zaproponować wdrożenie kolejnych form pomocy lub modyfikację/podtrzymanie aktualnie stosowanych form pomocy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 139

Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu
Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu
17