Opinia o uczniu zdolnym – wzór

17 

Opinię o uczniu zdolnym sporządza się najczęściej w związku z procedurą ubiegania się rodziny o wsparcie finansowe w postaci stypendium naukowego, a także w celu umożliwienia dziecku awansu na wyższy poziom nauczania.

Dokument przygotowuje zazwyczaj wychowawca klasy na wniosek rodziców. Pismo powinno wyjaśniać, dlaczego danego ucznia można określać mianem ucznia zdolnego. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czym opinia o uczniu zdolnym różni się od innych opinii?

Opinia nauczyciela o uczniu zdolnym zawiera informacje, które pozwalają ocenić dane dziecko jako szczególnie zdolne, wyróżniające się na tle innych.

Oznacza to, że poza podstawowymi informacjami o rozwoju fizycznym, emocjonalnym, społecznym czy poznawczym ucznia, w takim piśmie wymienione zostaną również szczególne osiągnięcia, uzdolnienia, zainteresowania, czy cechy charakteru.

Za ucznia zdolnego uznaje się bowiem dziecko, które nie tylko wzorowo wywiązuje się ze swoich szkolnych obowiązków, ale również przejawia inicjatywę, angażuje się w życie szkoły i lokalnej społeczności, krótko mówiąc: stanowi wzór do naśladowania.

Z reguły o dziecku zdolnym mówi się, że:

  • osiąga wybitne wyniki w nauce,
  • zachowuje się wzorowo,
  • jest nieprzeciętnie wrażliwe, zwłaszcza w stosunku do swoich błędów,
  • może pochwalić się dodatkowymi osiągnięciami, np. udziałem w olimpiadach, wysokimi wynikami w konkursach także ogólnopolskich, 
  • ma niestandardowe pomysły na rozwiązywanie istotnych problemów. 

Kto przygotowuje opinię o uczniu zdolnym?

Opinia o zdolnym uczniu zazwyczaj przygotowywana jest przez wychowawcę danej klasy, ponieważ to on najlepiej zna dziecko i jego oceny z innych przedmiotów.

W czasie sporządzania opinii wychowawca może jednak konsultować się z innymi nauczycielami, aby zgromadzić więcej informacji i przedstawić sylwetkę ucznia z szerszej perspektywy.

Do dokumentu warto dołączyć także materiały w postaci prac pisemnych dziecka, czy też wyróżnień lub dyplomów za udział w konkursach i olimpiadach. 

Jak napisać opinię o uczniu zdolnym?

W opinii o uczniu zdolnym nie może zabraknąć podstawowych elementów charakterystycznych dla każdego pisma tego rodzaju. Mowa tu między innymi o danych osobowych dziecka, informacji o klasie i szkole, do której uczęszcza, a także danych osobowych nauczyciela, który opinię sporządza.

Jak każda opinia, również ta o uczniu zdolnym, powinna odnosić się między innymi do tego, w jakim stopniu dziecko opanowało podstawę programową, jakie są jego relacje z rówieśnikami, stosunek do nauczycieli i obowiązków szkolnych.

Dokument zawsze opisuje również usposobienie dziecka, czyli jego cechy charakteru. Warto pamiętać, że opinia o uczniu nie powinna być ogólnikowa. Wskazane jest, aby każde twierdzenie na temat dziecka zostało wyjaśnione i poparte przykładem konkretnego zachowania.

W opinii o uczniu zdolnym powinny pojawić się więc wzmianki o funkcjach, jakie pełni on w szkole, o wygranych konkursach i olimpiadach, czy też o wyróżnieniach otrzymanych za wybitne osiągnięcia. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczniu zdolnym – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o uczniu zdolnym - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

opinia-o-uczniu-zdolnym-wzor
Opinia o uczniu zdolnym - wzór
17