Uczeń zdolny – przykładowa opinia

17 

Opinia o zdolnym uczniu może być potrzebna między innymi do nagrody, do stypendium naukowego czy do uzyskania awansu na wyższy poziom nauczania.

Dokument – najczęściej na wniosek rodziców – przygotowuje wychowawca, który doskonale zna każde dziecko w swojej klasie. Pismo można jednak sporządzić również w konsultacji z innymi pedagogami. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kogo można określić mianem ucznia zdolnego?

Przykładowa opinia o uczniu zdolnym opisuje zazwyczaj dziecko wyróżniające się na tle grupy, czy nawet całej szkoły, stanowiące wyjątkowy wzór do naśladowania.

Taki uczeń nie tylko wzorowo się zachowuje i osiąga wybitne wyniki w nauce, ale również reprezentuje szkołę w konkursach regionalnych i/lub krajowych, zajmuje wysokie miejsca w konkursach czy olimpiadach, angażuje się w życie szkoły i lokalnej społeczności, np. pełni funkcję przewodniczącego.

O uczniu zdolnym można powiedzieć także, że jest nieprzeciętnie wrażliwy, zwłaszcza na punkcie własnych błędów. Wybitnie uzdolnione dzieci często wyróżniają się również niestandardowym podejściem do różnych problemów oraz intrygującymi pomysłami na ich rozwiązanie. 

Jak napisać opinię o uczniu zdolnym?

Opinia o uczniu zawsze rozpoczyna się od przedstawienia sylwetki dziecka, czyli podania jego danych osobowych i informacji o szkole oraz klasie, do której uczęszcza.

Następnie nauczyciel opisuje zazwyczaj poziom rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka, na co składa się między innymi jego podejście do obowiązków szkolnych, stosunek do nauczycieli, jakość relacji z rówieśnikami czy ogólna postawa, w tym kultura osobista.

Przykładowa opinia o zdolnym uczniu może zawierać zatem sformułowania, które opisują dziecko jako punktualne, staranne, życzliwe, kulturalne, asertywne, aktywne zarówno na zajęciach, jak i w sferze społecznej.

Jednak opinia o zdolnym uczniu musi wyjaśniać również, dlaczego dziecko zasługuje, na przykład na dodatkowe wsparcie w postaci stypendium naukowego.

Oznacza to, że w opinii nauczyciela o dziecku zdolnym powinny pojawić się też informacje o szczególnych uzdolnieniach, zainteresowaniach, mocnych stronach ucznia, o jego osiągnięciach, wybitnych wynikach w nauce, wygranych konkursach i olimpiadach, pełnionych funkcjach i tak dalej. 

Jak należy opisać zdolnego ucznia w treści opinii?

Opinię o zdolnym uczniu sporządza się na wniosek rodziców, którzy ubiegają się na przykład o stypendium naukowe dla ich dziecka, bądź o awans na wyższy poziom nauczania.

Osobą odpowiedzialną za sporządzenie pisma jest natomiast wychowawca, który nie tylko osobiście najlepiej zna dziecko, ale też zna jego oceny ze wszystkich przedmiotów. Podczas przygotowywania opinii o takim uczniu wychowawca może konsultować się z innymi nauczycielami.

Powinien pamiętać też o tym, że pismo nie może być ogólnikowe, aby zostało uznane za rzetelne i wartościowe. Dokument najlepiej jest pisać zgodnie ze schematem twierdzenie-wyjaśnienie-przykład, co pozwala zadbać o umieszczenie w opinii jak największej ilości konkretnych informacji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uczeń zdolny – przykładowa opinia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Uczeń zdolny - przykładowa opinia

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 133

Uczeń zdolny - przykładowa opinia
Uczeń zdolny - przykładowa opinia
17