Opinia pedagogiczna o uczniu – wzór

17 

Opinia pedagogiczna o uczniu to nic innego jak opinia pedagoga, najczęściej wychowawcy klasy. Taki dokument szkoła przygotowuje między innymi na wniosek rodziców, poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądu rodzinnego, MOPS czy kuratora.

W zależności od celu wydania opinii, jej treść będzie nieco inna, dlatego należy wiedzieć, jakie jest przeznaczenie opinii pedagogicznej do poradni, a jakie opinii do sądu rodzinnego czy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czy wydanie opinii pedagogicznej o uczniu jest obowiązkowe?

Szkoła ma obowiązek współpracować w zakresie wychowania i sprawowania opieki nad uczniami zarówno z ich rodzicami, jak i z takimi organami, jak sąd rodzinny, czy opieka społeczna.

Jeśli więc którykolwiek z tych podmiotów skieruje do placówki oświatowej wniosek o wydanie opinii pedagogicznej na temat jednego z uczniów, szkoła musi taki dokument wydać. Dokładne zasady rozpatrywania wniosków, w tym termin na wydanie opinii, powinny zostać określone w statucie szkoły.

Najczęściej wnioski w takich sprawach rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie 7 dni. Natomiast osobą odpowiedzialną za przygotowanie pisma jest z reguły wychowawca klasy, ponieważ to on posiada najwięcej informacji na temat każdego swojego ucznia. 

Jakie informacje musi zawierać opinia pedagogiczna o uczniu?

Opinia pedagogiczna jest opinią pisaną z perspektywy nauczyciela (pedagoga), dlatego nawiązuje do ogólnego rozwoju dziecka, na co składa się zarówno rozwój fizyczny, jak i emocjonalny, czy społeczny.

Opinię rozpoczyna się od przedstawienia sylwetki ucznia, podania jego danych osobowych, a także wskazania celu wydania dokumentu. Następnie pedagog opisuje:

  • w jakim stopniu uczeń opanował podstawę programową,
  • jaki jest jego stosunek do obowiązków szkolnych, nauczycieli, rówieśników,
  • jak dziecko się zachowuje, czy jest punktualne, staranne, aktywne, czy wymaga dodatkowej motywacji, czy wykazuje się inicjatywą.

Dokładna treść opinii pedagogicznej o uczniu uzależniona jest od takich czynników jak wiek dziecka, jego stan zdrowia, a także cel przygotowania dokumentu. Zupełnie inny charakter ma bowiem opinia do poradni i do sądu rodzinnego lub MOPS.

Jak napisać opinię pedagogiczną do poradni?

W opinii pedagogicznej o uczniu do poradni najistotniejsze jest wskazanie albo uzdolnień i zainteresowań dziecka, albo jego ograniczeń i problemów rozwojowych, ponieważ poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje swoją opieką dzieci uzdolnione oraz dzieci z trudnościami, np. z upośledzeniem umysłowym.

Poza tym, w takiej opinii informuje się również o dotychczas udzielonej uczniowi pomocy i jej efektach. Podaje się też propozycje na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Czego dotyczy opinia pedagogiczna o uczniu do MOPS/sądu?

W przypadku opinii pedagogicznej o dziecku do sądu rodzinnego lub MOPS, istotniejsze od uzdolnień czy problemów rozwojowych ucznia będą takie czynniki, jak współpraca z rodzicami oraz jakość sprawowanej przez nich opieki nad dzieckiem.

Dokument powinien informować o tym, czy rodzice przygotowują dziecko do szkoły, dbają o jego czysty ubiór, zapewniają mu niezbędne przybory, terminowo regulują opłaty za wyżywienie czy ubezpieczenie, interesują się jego rozwojem, utrzymują kontakt z placówką, i tak dalej.

Informacje te mają pomóc w ustaleniu, czy opiekunowie dziecka należycie sprawują nad nim pieczę rodzicielską. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia pedagogiczna o uczniu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia pedagogiczna o uczniu - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Opinia pedagogiczna o uczniu - wzór
Opinia pedagogiczna o uczniu - wzór
17