Opinia o uczniu do poradni psychologicznej – przykłady

17 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomagają uczniom zarówno w rozwijaniu ich uzdolnień, jak i w zwalczaniu ograniczeń, czy problemów rozwojowych. Poradnia obejmuje dzieci opieką i organizuje dla nich odpowiednie zajęcia, na przykład terapeutyczne.

Zanim jednak dziecko zostanie objęte taką opieką, konieczne jest złożenie w poradni kilku niezbędnych dokumentów, w tym opinii nauczyciela wychowawcy o uczniu. Kolejne tego typu opinie sporządza się również w trakcie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna zawierać opinia o uczniu do poradni psychologicznej?

Opinia do poradni psychologicznej składa się z kilku podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest krótkie przedstawienie sylwetki dziecka, natomiast kolejne części opinii odnoszą się do poziomu rozwoju ucznia, w tym do rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

Nauczyciel, który przygotowuje opinię o uczniu do poradni psychologicznej, musi pamiętać o tym, jakie są jego zadania w tym zakresie. Dokument powinien wskazywać:

 • rozpoznane możliwości psychofizyczne ucznia, a także potrzeby rozwojowe i edukacyjne,
 • opis mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań,
 • opis trudności w funkcjonowaniu, barier, ograniczeń utrudniających funkcjonowanie, a także wskazanie ich przyczyn,
 • opis działań podjętych w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole oraz ich efektów,
 • wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem.

W opinii do poradni nauczyciel może odnieść się do usposobienia dziecka, jego samodzielności, motywacji, tempa pracy, relacji z rówieśnikami czy stosunku do obowiązków szkolnych. Musi również ocenić, w jakim stopniu uczeń opanował podstawę programową i jakie umiejętności zdobył lub z czym nie może sobie poradzić. 

Jaki cel ma przygotowanie opinii o uczniu do poradni psychologicznej?

Opinia o dziecku do poradni psychologicznej najczęściej przygotowywana jest na wniosek rodzica, który chce, aby dziecko miało możliwość skorzystania z pomocy w postaci indywidualnych zajęć, czy zajęć dodatkowych. Poradnia zajmuje się bowiem organizacją:

 • porad i konsultacji,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych,
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • warsztatów.

Opinia wychowawcy klasy jest niezbędna, aby poradnia mogła postawić diagnozę i ustalić, jakiej formy pomocy dziecko potrzebuje.

Na dalszym etapie takie opinie nadal będą wymagane, jednak już nie w celu dokonania diagnozy, lecz weryfikacji jakości udzielanej dziecku pomocy, wprowadzenia ewentualnych modyfikacji, czy podjęcia decyzji o braku konieczności kontynuowania zajęć dodatkowych. 

Jak przygotować opinię o uczniu do poradni psychologicznej?

Sporządzeniem opinii o uczniu do poradni może zajmować się nauczyciel, najczęściej wychowawca, ale także specjalista, np. logopeda. Dokument powinien zawierać jak największą ilość informacji na temat ucznia, uzyskanych na podstawie własnych obserwacji pedagoga, a także na podstawie prac pisemnych czy plastycznych dziecka.

Przygotowując opinię, nauczyciel może konsultować się z innymi osobami, które prowadzą z dzieckiem zajęcia. Warto pamiętać, że dokument tego typu musi być szczegółowy i rzetelny, nie ogólnikowy.

Każde twierdzenie na temat ucznia należy poprzeć wyjaśnieniem i przykładem konkretnych zachowań, aby opinia była merytoryczna.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczniu do poradni psychologicznej – przykłady”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o uczniu do poradni psychologicznej - przykłady

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 134

Opinia o uczniu do poradni psychologicznej - przykłady
Opinia o uczniu do poradni psychologicznej - przykłady
17