Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej

17 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje swoją opieką zarówno dzieci szczególnie uzdolnione, jak i dzieci z różnego typu problemami rozwojowymi, czy ograniczeniami.

Każdy uczeń, który potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powinien zostać skierowany do takiej poradni, aby uzyskać wsparcie, na przykład w formie indywidualnego toku nauczania, zajęć wyrównawczych czy terapeutycznych.

Aby postawić odpowiednią diagnozę lub zweryfikować jakość dotychczas udzielanej dziecku pomocy niezbędna jest jednak opinia o uczniu czy uczennicy, przygotowana przez wychowawcę lub innego nauczyciela, w tym specjalistę. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje musi zawierać opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej służy albo diagnozie, albo sprawdzeniu, czy udzielona dotychczas pomoc jest efektywna. W dokumencie należy umieścić kilka niezbędnych informacji, takich jak:

  • opis mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań dziecka lub opis trudności, ograniczeń, problemów rozwojowych,
  • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
  • opis zastosowanych dotychczas form pomocy, ich wymiaru oraz efektów,
  • wnioski, propozycje, wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Poza tym, opinia o uczennicy do poradni powinna zawierać także wszystkie elementy standardowej opinii, czyli podstawowe dane dziecka, informacje o klasie i szkole, w której się uczy, informacje o stopniu opanowania przez uczennicę podstawy programowej, o jej relacjach z rówieśnikami, o stosunku do nauczycieli i obowiązków szkolnych, a także o usposobieniu dziecka i ogólnej postawie prezentowanej w szkole. 

Kto przygotowuje opinię o uczennicy do poradni?

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie opinii o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej jest najczęściej wychowawca danej klasy. Nauczyciel wychowawca zna bowiem najlepiej sytuację szkolną dziecka, jego oceny, ale też ogólny charakter.

Swoją opinię może on przygotować w oparciu o własne obserwacje, ale także w konsultacji z innymi pedagogami. Niekiedy opinię do poradni musi przygotować osobno również specjalista, który prowadzi z uczennicą zajęcia indywidualne, na przykład logopeda.

Dokument jest wydawany na wniosek rodziców lub samej poradni. Szkoła ma najczęściej 7 dni na sporządzenie odpowiedniego pisma, które dodatkowo zatwierdza dyrektor placówki.

W jaki sposób należy pisać opinię do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Opinia nauczyciela o uczennicy do poradni musi mieć wysoką wartość merytoryczną, ponieważ to w głównej mierze na podstawie tego dokumentu określa się, jaką pomocą psychologiczno-pedagogiczną trzeba objąć dziecko.

Opinia pomaga ustalić, czy udzielona pomoc jest skuteczna, czy należy ją zmodyfikować. W związku z tym pismo nie może zawierać informacji ogólnikowych, niewiele mówiących o faktycznym rozwoju uczennicy, jej postępach lub wręcz przeciwnie – o regresie.

Warto pisać opinię zgodnie ze schematem: twierdzenie-wyjaśnienie-przykład. Im więcej konkretnych informacji zawiera dokument, tym bardziej jest rzetelny i wartościowy dla pracowników poradni.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 131

Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej
Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej
17