Opinia nauczyciela wychowawcy o uczniu – wzór

17 

Opinię o uczniach szkoły przygotowują w różnym celu, na wniosek rodziców, policji, kuratorów, sądu rodzinnego, MOPS czy GOPS, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Z reguły obowiązkiem tym obciążany jest nauczyciel wychowawca, który ma najszerszą wiedzę na temat każdego dziecka w swojej klasie.

Dokument należy przygotować niezwłocznie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie placówki oświatowej, zazwyczaj w terminie do 7 dni. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje zawiera opinia wychowawcy o uczniu?

Przykładowa opinia nauczyciela wychowawcy o uczniu zawsze rozpoczyna się od krótkiego przedstawienia sylwetki dziecka, z podaniem jego danych osobowych, informacji o klasie i szkole, czy daty urodzenia.

Zwykle opinia wskazuje także cel sporządzenia dokumentu, czyli jego przeznaczenie. W każdej opinii powinny pojawić się informacje dotyczące poziomu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego ucznia.

Wiele zależy jednak od wieku dziecka oraz jego stanu zdrowia – inaczej wygląda opinia o dziecku w pełni zdrowym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, czy z upośledzeniem głębokim.

Zazwyczaj wychowawca opisuje w opinii także usposobienie dziecka, jego relacje z rówieśnikami, podejście do obowiązków szkolnych, stosunek do nauczycieli czy ogólnie prezentowaną postawę (kulturę osobistą). Dokładna treść opinii będzie zależna również od tego, na czyj wniosek i w jakim celu dokument ma zostać przygotowany.

Jak wygląda opinia wychowawcy o uczniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Nauczyciel wychowawca, który przygotowuje opinię o uczniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej ma na celu umożliwienie postawienia odpowiedniej diagnozy oraz objęcia dziecko właściwymi formami pomocy.

Ponieważ poradnia pomaga zarówno dzieciom uzdolnionym, jak i z problemami, taki dokument musi zawierać informacje dotyczące:

 • mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań lub
 • ograniczeń, trudności, problemów rozwojowych,
 • udzielonej dotychczas pomocy, jej wymiaru i efektów,
 • wskazówek na dalszą pracę z dzieckiem. 

Jak wygląda opinia nauczyciela wychowawcy o uczniu do MOPS/sądu?

Nieco inny charakter niż opinia wychowawcy do poradni ma opinia do sądu rodzinnego lub MOPS. Dokument tego typu stanowi bowiem materiał pomocniczy w postępowaniu dotyczącym sprawowania opieki nad dziećmi przez rodziców. Jeśli opinia wiąże się ze sprawą:

 • o zawieszenie, ograniczenie, odebranie lub przywrócenie praw rodzicielskich,
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • o ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka,
 • objęcia rodziny pomocą Asystenta Rodziny (OPS),

to dokument powinien zawierać informacje o współpracy rodziców ze szkołą, a także o tym, jak sprawują oni pieczę nad swoim dzieckiem. Opinia może dotyczyć więc takich kwestii jak:

 • przygotowywanie dziecka do zajęć,
 • przyprowadzanie i odbieranie ucznia ze szkoły,
 • kontakt z nauczycielami,
 • obecność na zebraniach,
 • zainteresowanie problemami, rozwojem, sukcesami dziecka,
 • troska o higienę, odpowiedni ubiór, wyposażenie dziecka w przybory,
 • opłacanie składki ubezpieczeniowej, obiadów, wycieczek szkolnych w terminie, i tak dalej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia nauczyciela wychowawcy o uczniu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia nauczyciela wychowawcy o uczniu - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 137

Opinia nauczyciela wychowawcy o uczniu - wzór
Opinia nauczyciela wychowawcy o uczniu - wzór
17