Opinia wychowawcy o uczniu – wzór

17 

Opinia wychowawcy o uczniu może zostać przygotowana na prośbę rodziców, dla sądu rodzinnego, ośrodka pomocy społecznej, policji, czy też poradni psychologiczno-pedagogicznej. W zależności od celu sporządzenia dokumentu, jego treść będzie nieco inna.

Wpływ na zawartość opinii ma również wiek dziecka, czyli to, do której klasy aktualnie uczęszcza oraz stan zdrowia dziecka – inna będzie opinia o uczniu w pełni zdrowym, a jeszcze inna o dziecku z autyzmem, czy z zespołem Aspergera. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie elementy powinna zawierać opinia wychowawcy o uczniu?

Opinia wychowawcy o dziecku z przedszkola czy szkoły podstawowej zawsze rozpoczyna się od przedstawienia sylwetki ucznia. Pedagog podaje w niej dane osobowe dziecka, informacje o klasie i szkole, w której dziecko się uczy, a także własne dane osobowe.

Następnie – w zależności od wieku dziecka i jego stanu zdrowia – opinia może opisywać poziom rozwoju społecznego, emocjonalnego i fizycznego dziecka. Często nawiązuje również do takich kwestii jak samoobsługa, stosunek do nauki w szkole, kultura osobista, relacje z rówieśnikami, stosunek do nauczycieli, przestrzeganie zasad i norm społecznych.

Opinia o dziecku starszym będzie w większym stopniu skupiała się na opanowanych przez ucznia umiejętnościach i posiadanej wiedzy. Treść opinii zależna jest w głównej mierze od celu jej przygotowania.

Jeśli dokument jest sporządzany dla sądu rodzinnego czy MOPS, wychowawca musi nawiązać również do relacji na linii dziecko-rodzic-szkoła. Może zawrzeć w swoim piśmie informacje o tym:

  • który z rodziców przyprowadza dziecko do szkoły i odbiera je po zajęciach,
  • jak dziecko mówi o rodzicu,
  • jak dziecko reaguje na rodzica,
  • czy dziecko jest przygotowane do zajęć, zaopatrzone w przybory, ubrane adekwatnie do pogody i okoliczności,
  • czy rodzice interesują się dzieckiem i jego postępami w szkole. 

Z kolei opinia o uczniu do poradni pedagogicznej będzie skupiona przede wszystkim na umiejętnościach dziecka, jego uzdolnieniach lub problemach rozwojowych.

Jak przygotować opinię o uczniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Chociaż zasadniczo nie obowiązuje żaden powszechnie przyjęty wzór opinii wychowawcy o uczniu, to w przypadku dokumentu sporządzanego na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej pedagog musi stosować się do kilku obowiązujących zasad.

Taki dokument powinien zawierać bowiem nie tylko podstawowe informacje o dziecku, ale również:

  • wskazanie jego mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień lub
  • wskazanie jego słabszych stron, ograniczeń, problemów i trudności rozwojowych,
  • informacje o udzielonej dziecku dotychczas pomocy i jej efektach,
  • wnioski i propozycje działań, jakie należy podjąć, aby pomóc dziecku w dalszym rozwoju.

Czy wychowawca ma obowiązek sporządzenia opinii o uczniu?

Jeśli rodzice, policja, sąd rodzinny czy OPS skierują do szkoły wniosek o wystawienie opinii na temat ucznia, placówka ma obowiązek przygotować taki dokument, ponieważ jej zadaniem jest współpraca zarówno z rodzicami, jak i z innymi podmiotami, jak MOPS czy sąd rodzinny.

Opinię zazwyczaj sporządza wychowawca, ponieważ to on posiada najszerszą wiedzę na temat dziecka. Pedagog może współpracować także z innymi nauczycielami i specjalistami, np. z logopedą, w procesie przygotowywania swojej opinii.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia wychowawcy o uczniu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia wychowawcy o uczniu - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

Opinia wychowawcy o uczniu - wzór
Opinia wychowawcy o uczniu - wzór
17