Informacja o dziecku dla potrzeb sądu – wzór

17 

Informację o dziecku dla potrzeb sądu szkoła lub przedszkole powinny przygotować zarówno na wniosek samego sądu rodzinnego, jak i na wniosek rodziców.

Pismo najczęściej wiąże się bowiem ze sprawami rodzinnymi, np. o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie opinii o dziecku jest z reguły wychowawca grupy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Na jaki cel sporządza się informację o dziecku dla potrzeb sądu?

Opinia o dziecku dla sądu rodzinnego stanowi wartościowy materiał pomocniczy w takich sprawach jak:

  • sprawa rozwodowa,
  • sprawa dot. ustalenia kontaktów z dzieckiem,
  • sprawa dot. ustalenia stałego miejsca pobytu,
  • sprawa o ograniczenie, zawieszenie, odebranie lub przywrócenie praw rodzicielskich.

Jeśli rodzic walczy o możliwość spędzania z dzieckiem większej ilości czasu lub chce uchronić je przed niekorzystnym wpływem drugiego opiekuna, może skierować do szkoły lub przedszkola wniosek o wydanie opinii na temat ucznia dla potrzeb sądu. Placówka oświatowa powinna odpowiedzieć na taki wniosek niezwłocznie również wtedy, kiedy to sam sąd rodzinny wystąpi do placówki z prośbą o przygotowanie takiego dokumentu. 

Jakie informacje należy uwzględnić w treści opinii o dziecku dla potrzeb sądu?

Jeśli informacja o dziecku dla potrzeb sądu przygotowywana jest na wniosek tego podmiotu, pismo musi zawierać przede wszystkim te dane, których sąd wymaga – określone we wniosku.

Jeżeli jednak dokument nie sugeruje, jakie informacje są dla sądu najważniejsze, to warto mieć na uwadze, że w sprawach rodzinnych istotniejsze od poziomu rozwoju dziecka będą dane dotyczące współpracy rodziców z placówką oświatową oraz sposobu, w jaki opiekunowie sprawują pieczę nad dzieckiem.

Zasadniczo, każda opinia o funkcjonowaniu ucznia powinna choćby pokrótce opisywać jego poziom rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Istotne jest też usposobienie dziecka, jego stosunek do obowiązków szkolnych, nauczycieli i rówieśników, a także kultura osobista czy sposób reagowania.

Dla sądu najważniejsze będą jednak takie informacje, jak:

  • który z rodziców przyprowadza dziecko i odbiera dziecko z placówki,
  • który z rodziców utrzymuje kontakt ze szkołą/przedszkolem,
  • czy rodzice interesują się dzieckiem,
  • czy dziecko przychodzi do szkoły/przedszkola czyste, zadbane, odpowiednio ubrane,
  • czy rodzice płacą terminowo za wyżywienie, czesne, inne zobowiązania,
  • jak dziecko reaguje na widok rodziców i jak o nich mówi.

Wszystkie te dane mogą pomóc w ustaleniu, który z rodziców powinien sprawować opiekę nad dzieckiem, bądź czy prawa rodzicielskie powinny zostać odebrane obojgu rodzicom. 

W jaki sposób pisać opinię dla sądu rodzinnego?

Informacja o dziecku dla potrzeb sądu rodzinnego to pismo o oficjalnym charakterze. Dokument trzeba przygotować zatem starannie i rzetelnie, opierając się na faktach, a nie na prywatnych odczuciach.

Pismo powinno być też szczegółowe, nieogólnikowe. Wskazane jest zatem pisanie o uczniu schematem: twierdzenie, wyjaśnienie, przykład. Dzięki temu opinia będzie bardziej merytoryczna i wartościowa dla sądu rodzinnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Informacja o dziecku dla potrzeb sądu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Informacja o dziecku dla potrzeb sądu - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 138

Informacja o dziecku dla potrzeb sądu - wzór
Informacja o dziecku dla potrzeb sądu - wzór
17