Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku – wzór

17 

Opinię o dziecku z przedszkola nauczyciel przygotowuje między innymi na wniosek rodziców, ale także na prośbę MOPS, sądu rodzinnego czy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W zależności od celu sporządzenia takiej opinii dokument będzie zawierał nieco inne informacje. Nauczycielem odpowiedzialnym za napisanie opinii o dziecku w przedszkolu jest najczęściej wychowawca grupy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje zawiera opinia o dziecku w przedszkolu?

Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku wygląda inaczej niż opinia o dziecku ze szkoły podstawowej lub wyższej, ponieważ starsze dzieci realizują podstawę programową, obejmującą między innymi edukację polonistyczną, matematyczną czy społeczno-przyrodniczą.

W przypadku przedszkolaków opinia nauczyciela skupia się natomiast głównie na takich kwestiach jak:

 • rozwój fizyczny,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój społeczny,
 • umiejętności związane z samoobsługą,
 • znajomość zasad panujących w placówce oraz stosowanie się do nich,
 • relacje z rówieśnikami,
 • usposobienie,
 • kultura osobista,
 • stosunek do nauczyciela.

W opinii uwzględnia się także podstawowe dane na temat ucznia, przedstawiające jego sylwetkę w sposób ogólny: imię, nazwisko, klasa, data urodzenia.

Jaką rolę pełni opinia nauczyciela przedszkola o dziecku do poradni?

Na wniosek rodziców lub samej poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel przedszkola powinien przygotować opinię o dziecku, w której uwzględni między innymi:

 • opis mocnych stron, uzdolnień i zainteresowań dziecka,
 • opis słabszych stron, problemów rozwojowych, trudności i ograniczeń dziecka,
 • opis dotychczas udzielonych dziecku form pomocy i jej efektów,
 • propozycje działań, jakie warto podjąć w przyszłości w celu wsparcia rozwoju dziecka.

Opinię do poradni nauczyciel przygotowuje w celu postawienia diagnozy lub w celu zweryfikowania skuteczności udzielanej dziecku pomocy. Ważne jest zatem, aby opinia była rzetelna i opracowana indywidualnie w stosunku do danego ucznia przedszkola. Można też przygotować ją w konsultacji ze specjalistami, jeśli prowadzą z dzieckiem zajęcia dodatkowe.

Co powinna uwzględniać opinia nauczyciela przedszkola o dziecku do MOPS lub do sądu?

Opinię do sądu rodzinnego lub Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowuje najczęściej wychowawca grupy przedszkolnej, który ma najszerszą wiedzę na temat danego dziecka. Dokument może służyć jako materiał dowodowy w sprawie dotyczącej:

 • rozwodu,
 • zawieszenia/ograniczenia/odebrania/przywrócenia praw rodzicielskich,
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka.

Jeśli zaś opinia skierowana jest do MOPS/GOPS, to z reguły wiąże się z procedurą przydzielenia rodzinie tak zwanego Asystenta. W obu przypadkach dokument powinien skupiać się w szczególności na współpracy przedszkola z rodzicami dziecka oraz na tym, jak sprawują oni nad nim swoją opiekę.

Opinia może dostarczać informacji na temat tego:

 • kto przyprowadza/odprowadza dziecko,
 • kto utrzymuje kontakt z przedszkolem,
 • czy rodzice interesują się postępami dziecka,
 • czy rodzice reagują na wskazówki dotyczące wsparcia rozwoju dziecka,
 • czy dziecko jest przygotowane do zajęć,
 • czy dziecko jest zadbane i odpowiednio ubrane,
 • jak dziecko reaguje na rodziców,
 • jak dziecko wypowiada się o rodzicach. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 131

Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku - wzór
Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku - wzór
17