Opinia o dziecku do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

17 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje swoją opieką zarówno dzieci szczególnie uzdolnione, jak i te z problemami rozwojowymi.

Zanim jednak dziecko otrzyma taką indywidualną pomoc, rodzice muszą zgłosić się do poradni z opinią o dziecku, w której opisane będą albo jego uzdolnienia, albo trudności, czy ograniczenia. Opinię tego typu przygotowuje wychowawca lub specjalista, jak logopeda czy psycholog.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje musi zawierać opinia o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Zasadniczo, nauczycieli nie obowiązuje żaden narzucony odgórnie wzór opinii o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej, jednak przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych sugerują, iż taki dokument powinien zawierać między innymi:

  • opis mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań dziecka lub
  • opis słabych stron, trudności, ograniczeń i problemów rozwojowych dziecka.

W opinii opisuje się także dotychczas udzielone dziecku formy pomocy i ich efekty. Na tej podstawie nauczyciel powinien też zasugerować, jakiej pomocy można udzielić uczniowi w przyszłości.

Dzięki kompletnej opinii poradnia może postawić odpowiednią diagnozę i objąć dziecko pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub zweryfikować skuteczność udzielonej dotychczas pomocy.

Poza wymienionymi elementami, opinia do poradni powinna zawierać także podstawowe dane dziecka oraz informacje na temat jego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego, relacji z rówieśnikami, ogólnej postawy, umiejętności z zakresu samoobsługi czy stosunku do obowiązków szkolnych. 

Kto i na czyj wniosek przygotowuje opinię o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Wniosek o wydanie opinii na temat dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej może złożyć zarówno rodzic, jak i sama poradnia. W obu przypadkach szkoła lub przedszkole ma obowiązek taką opinię przygotować.

Zazwyczaj obowiązkiem napisania opinii o uczniu obciążany jest wychowawca klasy, do której dziecko uczęszcza, ponieważ to on ma najszerszą wiedzę na temat funkcjonowania ucznia w placówce.

Niekiedy opinię przygotowuje też specjalista, który prowadzi z dzieckiem zajęcia indywidualne, np. logopeda. Opinię należy sporządzić niezwłocznie, zwykle w terminie 7 dni. Warto zadbać też o jej rzetelność, szczegółowość i wartość merytoryczną.

Jak napisać opinię o dziecku do poradni?

Opinia o dziecku o poradni psychologiczno-pedagogicznej ma wskazywać uzdolnienia lub problemy ucznia na wczesnym etapie edukacji celem ich skutecznego wyeliminowania.

Niezwykle ważne jest więc to, aby była ona rzeczowa, oparta na faktach, a nie na subiektywnych ocenach pedagoga. Wskazane jest, aby opinię o dziecku do poradni pisać schematem twierdzenie-wyjaśnienie-przykład.

Dokument, który jest zbyt ogólnikowy, nie ma bowiem właściwej wartości merytorycznej. Każdy komentarz na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu lub w szkole należy więc opisać i poprzeć przykładem konkretnego zachowania ucznia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o dziecku do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o dziecku do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 152

Opinia o dziecku do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Opinia o dziecku do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
17