Opinia o uczniu – nauczanie indywidualne

17 

Objęcie ucznia nauczaniem indywidualnym może mieć związek zarówno ze szczególnymi uzdolnieniami, jak i z problemami rozwojowymi, czy ograniczeniami. W ramach takiego nauczania dziecko zostaje objęte indywidualnym programem nauki, najczęściej z konkretnego przedmiotu.

Ma to na celu zintensyfikowanie rozwoju uzdolnień dziecka, bądź też wyrównanie różnic w poziomie opanowania przez nie wiedzy i umiejętności – w stosunku do rówieśników. Aby dziecko zostało objęte programem nauczania indywidualnego, potrzebna jest jednak opinia o uczniu, którą najczęściej przygotowuje wychowawca. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje musi uwzględniać opinia o uczniu objętym programem nauczania indywidualnego?

Opinie o uczniach na nauczaniu indywidualnym lub ubiegających się o taki tok nauczania są przygotowywane na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, która udziela dzieciom pomocy w tym zakresie. Dokument musi zawierać zatem informacje dotyczące orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli zostało już wydane – oraz opis charakterystyki nauczania indywidualnego, czyli:

  • liczbę godzin nauki indywidualnej,
  • liczbę godzin nauki realizowanej wraz z całą klasą, ze wskazaniem przedmiotów, jakie dziecko realizuje indywidualnie oraz wspólnie z grupą. 

Opinia powinna skupiać się na tym, z czym dziecko ma największe problemy, jakie robi postępy, co je ogranicza. Dzięki temu poradnia będzie w stanie zweryfikować, czy indywidualny tok nauczania przynosi zamierzony skutek, czy już udało się go osiągnąć, bądź ewentualnie jakie zmiany należy wprowadzić w tym zakresie.

Jak napisać opinię o uczniu na nauczaniu indywidualnym?

Ponieważ opinia o uczniu objętym nauczaniem indywidualnym jest skierowana do poradni, musi zawierać:

  • opis predyspozycji psychofizycznych dziecka,
  • opis mocnych stron i uzdolnień lub trudności, ograniczeń i problemów rozwojowych,
  • opis wdrożonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej wymiaru i efektów,
  • wnioski, propozycje, wskazówki na dalszą pracę z dzieckiem. 

Poza tym, taka opinia niewiele różni się od wszystkich innych opinii na temat funkcjonowania dziecka w szkole. Powinna opisywać więc poziom rozwoju społecznego, fizycznego, psychicznego i poznawczego ucznia, a także jego relacje z rówieśnikami, stosunek do obowiązków szkolnych i nauczycieli, usposobienie, tempo pracy, preferowany styl pracy (samodzielnie, w grupie), sposób i tempo uczenia się, i tym podobne. 

W jaki sposób należy opisywać funkcjonowanie ucznia objętego nauczaniem indywidualnym?

Sporządzeniem opinii o uczniu na nauczaniu indywidualnym może zajmować się wychowawca, nauczyciel, który realizuje z dzieckiem przedmiot w toku indywidualnym, a także specjalista, np. logopeda.

Każda taka opinia powinna być szczegółowa i rzetelna, a nie ogólnikowa, dlatego wszelkie twierdzenia na temat dziecka trzeba w niej wyjaśnić i poprzeć przykładem.

Dokument można uzupełnić również o prace pisemne lub plastyczne dziecka, które pomogą zobrazować, czy nauczanie indywidualne przynosi korzyści, czy nie ma większego wpływu na poziom rozwoju dziecka. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczniu – nauczanie indywidualne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o uczniu - nauczanie indywidualne

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 134

opinia-o-uczniu-nauczanie-indywidualne
Opinia o uczniu - nauczanie indywidualne
17