Opinia o uczniu z autyzmem – PRZYKŁAD – wzór

17 

Uczeń z autyzmem jest wycofany, zamknięty w sobie, rzadko nawiązuje bliższe relacje z rówieśnikami i nie lubi zmian w swoim otoczeniu. Takie dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia w postaci indywidualnego toku nauczania, zajęć terepautycznych i innej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Aby poradnia objęła ucznia z autyzmem swoją pomocą, konieczne jest jednak sporządzenie opinii o dziecku przez uprawnionego pedagoga.

Opinia służy zarówno postawieniu diagnozy, jak i sprawdzeniu, czy wdrożone formy pomocy są efektywne, czyli czy skutecznie wspierają dziecko w jego rozwoju.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie elementy powinna zawierać opinia o uczniu z autyzmem?

Opinię o uczniu z autyzmem najczęściej sporządza wychowawca klasy, ewentualnie specjalista, który prowadzi zajęcia z dzieckiem. Taka opinia wygląda nieco inaczej niż opinia o dziecku w pełni zdrowym.

Nawiązuje do poziomu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka, a także do jego poziomu samodzielności, relacji z rówieśnikami czy usposobienia.

Powinna wskazywać jednak przede wszystkim to, czym objawia się autyzm u dziecka, jak wpływa na jego funkcjonowanie w szkole, jakie problemy powoduje, w czym ogranicza ucznia. Warto wiedzieć bowiem, że autyzm ma ogromny wpływ między innymi na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

Osoby z autyzmem są zamknięte w sobie, często żyją we własnym, zniekształconym świecie, nie są zainteresowane utrzymywaniem kontaktów z innymi, a także mają tendencję do skupiania się na ściśle określonych dziedzinach, które w szczególności je interesują.

Opinia o uczniu z autyzmem nie może wyglądać więc podobnie do opinii o dziecku w pełni zdrowym – wymaga indywidualnego podejścia pedagoga i skrupulatnej obserwacji wszelkich postępów ucznia. 

Jaki jest cel sporządzenia opinii o uczniu z autyzmem?

Zasadniczo, nauczyciel powinien wydać opinię o dziecku z autyzmem na wniosek rodziców, sądu rodzinnego, MOPS czy kuratora sądowego, jednak najczęściej opinia tego typu sporządzana jest na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje dziecko swoją opieką i organizuje dla niego dodatkowe zajęcia.

Opinia może służyć postawieniu diagnozy, a także zweryfikowaniu, czy udzielona dziecku pomoc jest skuteczna. Ze względu na znaczenie takiej opinii sporządzający ją nauczyciel powinien mieć na uwadze konieczność przygotowania dokumentu jak najbardziej szczegółowego i rzetelnego.

Przykładowa opinia o uczniu z autyzmem nie może być ogólnikowa, ponieważ takie pismo nie ma wartości merytorycznej. 

Jak napisać opinię o uczniu z autyzmem do poradni?

Każda opinia do poradni psychologiczno-pedagogicznej musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

  • rozpoznane szczególne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dziecka, 
  • opis predyspozycji psychofizycznych dziecka,
  • opis mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań dziecka,
  • opis słabych stron, problemów, trudności, ograniczeń dziecka,
  • informacje na temat pomocy udzielanej już uczniowi, jej zakresu i efektów,
  • wnioski i wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczniu z autyzmem – PRZYKŁAD – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o uczniu z autyzmem - PRZYKŁAD - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 136

Opinia o uczniu z autyzmem - PRZYKŁAD - wzór
Opinia o uczniu z autyzmem - PRZYKŁAD - wzór
17