Przykładowa opinia o dziecku z autyzmem – Przedszkole

17 

Dziecko z autyzmem ma trudności adaptacyjne, jest zamknięte w swoim świecie i rzadko zainteresowane kontaktem z innymi osobami.

Ponieważ objawy autyzmu dają o sobie znać stosunkowo wcześnie, postawienie odpowiedniej diagnozy i objęcie dziecka opieką pozwala skutecznie wesprzeć jego rozwój społeczny, czy emocjonalny.

W związku z tym wychowawca grupy zobowiązany jest do przygotowania opinii na temat dziecka z autyzmem do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pierwsza opinia służy postawieniu diagnozy, a kolejne weryfikacji, czy udzielona uczniowi pomoc jest efektywna. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o dziecku z autyzmem w przedszkolu?

Opinię o dziecku z autyzmem w przedszkolu sporządza się zazwyczaj na wniosek rodziców lub bezpośrednio na wniosek poradni. Ponieważ dokument jest przeznaczony dla jej pracowników, należy uwzględnić w nim co najmniej:

 • opis rozpoznanych szczególnych potrzeb dziecka,
 • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
 • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień,
 • opis słabszych stron, ograniczeń, problemów,
 • opis wdrożonej dotychczas pomocy i jej efektów.

Zasadniczo, przykładowa opinia o dziecku z autyzmem w przedszkolu dzielona jest najczęściej na:

 • opis identyfikacji problemu, czyli opis zachowań, które wskazywały na to, że dziecko jest chore na autyzm,
 • opis genezy i dynamiki problemu,
 • dane z wywiadu z rodzicami,
 • opis danych z obserwacji,
 • opis znaczenia problemu w kontekście rozwoju dziecka,
 • prognozy: pozytywna i negatywna,
 • propozycje rozwiązań,
 • opis wdrożonych oddziaływań,
 • efekty wdrożonych oddziaływań.

Jaką rolę pełni opinia wychowawcy o dziecku z autyzmem w przedszkolu?

Jak zostało wspomniane, opinia o dziecku z autyzmem w przedszkolu najczęściej sporządzana jest na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, która organizuje pomoc dla dzieci z różnego typu problemami rozwojowymi, w tym również z niepełnosprawnością.

W przypadku dziecka z autyzmem z reguły są to zajęcia terapeutyczne. Jeśli do momentu przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice nie dostrzegli u niego objawów autyzmu, obserwacja wychowawcy może okazać się kluczowa w celu postawienia odpowiedniej diagnozy i objęcia małego ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Nauczyciel przedszkola sporządza taką opinię wielokrotnie w trakcie całego okresu edukacji dziecka, ponieważ dokument służy również weryfikacji efektywności udzielanej uczniowi pomocy. Pozwala ocenić, czy należy ją zmodyfikować, czy podtrzymać w aktualnej formie. 

Przykładowe twierdzenia do opinii o dziecku z autyzmem w przedszkolu

Aby móc napisać rzetelną opinię o dziecku z autyzmem w przedszkolu, trzeba skrupulatnie obserwować takiego ucznia, znając charakterystyczne objawy tej przypadłości. Warto wiedzieć więc, że dzieci z autyzmem bardzo często:

 • nie uczestniczą w zabawach,
 • bawią się nietypowymi przedmiotami, 
 • bawią się schematycznie,
 • negatywnie reagują na nieprzyjemne, głośne dźwięki,
 • nietypowo reagują na pytania, np. ucieczką,
 • mało mówią, kiwają głową na “tak” i “nie”,
 • nie nawiązują lub rzadko nawiązują kontakt wzrokowy,
 • silnie interesują się specyficznymi elementami zabawek, np. kręcącymi się kołami,
 • są impulsywne,
 • bywają agresywne,
 • odmawiają jedzenia,
 • potrzebują pomocy przy czynnościach samoobsługowych.

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o dziecku z autyzmem - Przedszkole

Aktualizacja: 2024-01-19

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 131

Przykładowa opinia o dziecku z autyzmem - Przedszkole
Przykładowa opinia o dziecku z autyzmem - Przedszkole
17