Ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu – wzór

17 

Ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu przygotowywana jest z reguły na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia obejmuje takich uczniów pomocą, organizując dla nich zajęcia dodatkowe, najczęściej terapeutyczne.

Ocenę funkcjonowania dziecka z autyzmem sporządza nauczyciel wychowawca w porozumieniu ze specjalistami, którzy prowadzą z uczniem zajęcia (psycholog, logopeda).

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna zawierać ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu?

Ocena – inaczej opinia – o funkcjonowaniu dziecka z autyzmem w przedszkolu może zawierać między innymi takie elementy jak:

 • opis identyfikacji problemu,
 • opis genezy problemu,
 • dane z wywiadu (informacje od rodziców),
 • dostrzeżone objawy,
 • wpływ autyzmu na funkcjonowanie dziecka,
 • opis pracy z dzieckiem i jej efektów.

Zasadniczo, każda opinia do poradni psychologiczno-pedagogicznej powinna informować o:

 • rozpoznanych szczególnych potrzebach rozwojowych dziecka,
 • o możliwościach psychofizycznych dziecka,
 • o uzdolnieniach, zainteresowaniach, mocnych stronach dziecka,
 • o barierach, ograniczeniach, trudnościach, problemach rozwojowych dziecka,
 • o udzielanej dziecku pomocy i jej efektach.

Poza tym, ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu uwzględnia również dwie prognozy: pozytywną i negatywną. Dodatkowo, wychowawca powinien ująć w niej także wskazówki na dalszy etap pracy z uczniem, przygotowane w oparciu o efekty dotychczasowej pracy. 

Jaki cel ma sporządzenie oceny funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu?

Pierwszą opinię o funkcjonowaniu dziecka z autyzmem w przedszkolu wychowawca grupy sporządza najczęściej po to, aby poradnia psychologiczno-pedagogiczna mogła postawić trafną diagnozę i zaplanować dla ucznia odpowiednie wsparcie w postaci zajęć terapeutycznych.

Następnie takie oceny funkcjonowania dziecka z autyzmem sporządza się cyklicznie po to, aby móc ocenić, czy wdrożone formy pomocy są skuteczne – czy realizuje się pozytywna prognoza rozwoju dziecka – czy konieczne jest wprowadzenie modyfikacji w zakresie udzielanej dziecku pomocy.

Na podstawie opinii nauczyciela pracownicy poradni są w stanie ocenić, czy zajęcia terapeutyczne mają wystarczającą efektywność. 

Jak przygotować się do oceny funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu?

Aby nauczyciel był w stanie ocenić funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu, musi doskonale znać charakter tego schorzenia prowadząc swoje obserwacje. Autyzm sprawia natomiast, że dziecko:

 • ma problemy z komunikacją,
 • nie potrafi budować relacji z rówieśnikami,
 • ma ograniczony repertuar zainteresowań,
 • ma zaburzenia sensoryczne,
 • nie potrafi zaadaptować się w środowisku przedszkolnym,
 • unika kontaktów,
 • trzyma się swoich sztywnych schematów,
 • nie mówi lub mówi niewiele, powtarzają się w rozmowie (echolalia),
 • nie potrafi kontrolować swoich reakcji emocjonalnych, zwłaszcza ekscytacji, agresji, niepokoju,
 • są nadaktywne, 
 • ma braki lub trudności w umiejętnościach samoobsługowych,
 • zatraca się we własnych, ograniczonych zainteresowaniach. 

Tytuł dokumentu: Ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu - wzór

Aktualizacja: 2024-01-19

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu - wzór
Ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu - wzór
17