Opinia o uczniu z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

17 

Uczeń z głęboką niepełnosprawnością intelektualną może zachowywać się jak dziecko kilkuletnie nawet w wieku dorosłym. Niepełnosprawność w takim stopniu ogranicza nie tylko rozwój fizyczny dziecka, ale również jego rozwój poznawczy, emocjonalny czy społeczny.

W stosunku do uczniów z głęboką niepełnosprawnością nie stosuje się żadnej podstawy programowej, dlatego opinia nauczyciela o funkcjonowaniu takiego dziecka wygląda zupełnie inaczej, niż ma to miejsce w przypadku dzieci zdrowych. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Do jakich kwestii odnosi się opinia o uczniu z głęboką niepełnosprawnością intelektualną?

Ponieważ dziecko z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nie realizuje podstawy programowej, opinia nauczyciela na temat jego funkcjonowania nie będzie odnosiła się do poziomu wiedzy ucznia, ale przede wszystkim do takich kwestii jak:

  • umiejętności z zakresu samoobsługi,
  • gotowość do kontaktów,
  • opanowywanie nowych, podstawowych umiejętności,
  • współdziałanie,
  • nastrój i emocje, 
  • sposoby reagowania,
  • zachowania trudne,
  • zmiany w zakresie rozwoju dużej i małej motoryki,
  • udział w czynnościach porządkowych.

Należy mieć świadomość, że uczeń z głęboką niepełnosprawnością nie porusza się samodzielnie, może stale przyjmować pozycję siedzącą lub leżącą, wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu i wykonywaniu podstawowych czynności, np. przy jedzeniu, często komunikuje się niewerbalnie, np. poprzez podniesienie ręki.

Nie można zatem oceniać jego rozwoju tak samo, jak ma to miejsce w przypadku dziecka w pełni zdrowego. Pozytywna opinia o uczniu z głęboką niepełnosprawnością intelektualną może wskazywać między innymi na fakt, że dziecko zaczęło częściej komunikować swoje potrzeby fizjologiczne, pozytywnie reaguje na widok nauczyciela, sprawniej trzyma w dłoni kredkę czy długopis, efektywniej pobiera pokarm podczas karmienia łyżeczką i tak dalej.

W tym przypadku dokument nie będzie opisywał relacji dziecka z rówieśnikami, czy jego stosunku do obowiązków szkolnych. Opinia powinna wskazywać przede wszystkim na fakt, czy niepełnosprawność ucznia pogłębia się, czy też udaje się osiągnąć jakieś postępy w zakresie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, bądź społecznego dziecka.

Jaki cel ma wystawienie opinii o uczniu z głęboką niepełnosprawnością?

Uczniowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną są obejmowani pomocą poradni psychologiczno-pedagogicznych. Nauczyciele prowadzą z nimi zajęcia rewalidacyjne, mające na celu usprawnianie podstawowych umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Opinia o uczniu z takimi problemami rozwojowymi służy więc przede wszystkim sprawdzeniu, czy prowadzone z nim zajęcia są skuteczne, czy należy kontynuować je w danej formie, czy zmodyfikować.

Z tego względu do tematu sporządzenia opinii o uczniu niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim trzeba podejść bardzo rzetelnie. Opinia nie może być ogólnikowa, pozbawiona konkretnych informacji i przykładów opisywanych zachowań.

Należy napisać ją w sposób indywidualny, w oparciu o własne obserwacje, ewentualnie z pomocą specjalistów, których można poprosić o konsultację w tym zakresie. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczniu z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o uczniu z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

opinia-o-uczniu-z-gleboka-niepelnosprawnoscia-intelektualna
Opinia o uczniu z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
17