Opinia o dziecku z upośledzeniem umysłowym – wzór

17 

Opinia o dziecku z upośledzeniem umysłowym potrzebna jest najczęściej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje takiego ucznia indywidualną opieką i pomocą w postaci zajęć dodatkowych.

Dokument, który służy postawieniu odpowiedniej diagnozy lub zweryfikowaniu jakości udzielanej uczniowi pomocy, powinien informować o tym, jak zaawansowane jest upośledzenie umysłowe dziecka, jak wpływa ono na jego funkcjonowanie w szkole, czy przeszkadza mu w przystosowaniu się do otoczenia oraz w codziennym życiu. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje zawiera opinia o dziecku z upośledzeniem umysłowym?

Opinia o dziecku z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzeniem umysłowym) jest o wiele trudniejsza do przygotowania dla nauczyciela niż opinia o dziecku zdrowym.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym mają bowiem między innymi trudności z koncentracją uwagi, niewykształconą wyobraźnię czy słabą pamięć. Pedagog, który ocenia takie dziecko, musi być w stanie określić, w jakim stopniu zaburzenia te wpływają na sferę intelektualną, poznawczą i emocjonalną dziecka.

Upośledzenie umysłowe może bowiem w istotny sposób oddziaływać na efektywność gromadzenia wiedzy, czy opanowywania konkretnych umiejętności. Co ważne, dzieci z upośledzeniem umysłowym często patrzą na świat w zupełnie inny sposób.

Skupiają się na nieistotnych cechach różnych przedmiotów, nie rozumiejąc, że składają się one w jedną całość. Z tego względu sporządzenie rzetelnej opinii o dziecku z lekkim upośledzeniem umysłowym wymaga w pełni indywidualnego podejścia do danego ucznia. 

Jak napisać opinię o uczniu upośledzonym umysłowo?

Opinia o dziecku z upośledzeniem umysłowym jest w dalszym ciągu opinią o uczniu, dlatego nie może zabraknąć w niej informacji:

 • o danych osobowych ucznia,
 • o klasie i szkole, do której uczęszcza,
 • o poziomie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego, społecznego,
 • o usposobieniu dziecka,
 • o poziomie samodzielności dziecka,
 • o relacjach z rówieśnikami,
 • o stosunku do nauczycieli,
 • o stosunku do obowiązków szkolnych,
 • o kulturze osobistej. 

Obok tych podstawowych informacji opinia o uczniu z lekkim upośledzeniem umysłowym powinna spełniać też wymogi stawiane opiniom kierowanym do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Takie pisma muszą zawierać natomiast:

 • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień dziecka,
 • opis trudności, ograniczeń, problemów rozwojowych dziecka,
 • opis wdrożonych już form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czasu jej udzielania oraz efektów,
 • wskazówki, zalecenia, propozycje rozwiązań na dalszy etap pracy z dzieckiem.

Po co przygotowuje się opinię nauczyciela o uczniu z upośledzeniem umysłowym?

O wydanie opinii na temat ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim może wnioskować rodzic, ale także sama poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Zasadniczo, dokument pełni przede wszystkim rolę informacyjną.

Ma opisywać, z jakimi problemami mierzy się dziecko, a także jakie robi postępy po to, aby poradnia mogła udoskonalić zastosowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. zajęcia terapeutyczne. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o dziecku z upośledzeniem umysłowym – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o dziecku z upośledzeniem umysłowym - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Opinia o dziecku z upośledzeniem umysłowym - wzór
Opinia o dziecku z upośledzeniem umysłowym - wzór
17