Wzór umowy na prace dekarskie PDF

17 

Umowa na prace dekarskie to umowa na wykonanie lub remont dachu. Taki kontrakt należy przygotować zgodnie z przepisami dotyczącymi umowy o roboty budowlane. Pismo można sporządzić w oparciu o sprawdzony wzór umowy na prace dekarskie w formacie PDF.

Druk został opracowany na podstawe obowiązujących przepisów. Wystarczy pobrać go i wypełnić, a następnie wydrukować i podpisać. Profesjonalnie przygotowana umowa pozwoli zabezpieczyć interes inwestora i wykonawcy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Umowa na prace dekarskie to umowa na wykonanie prac związanych z dachem – jego wykonaniem, remontem, naprawą. Ponieważ dach jest częścią budynku, umowa na jego wykonanie bazuje na umowie o roboty budowlane.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawierając taką umowę, wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z przepisami, zgodnie z projektem inwestora i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Natomiast inwestor ma obowiązek odebrać wykonane dzieło i uiścić za nie ustalone wynagrodzenie. 

W umowie o prace dekarskie strony mogą dodatkowo sprecyzować wzajemne prawa i obowiązki. Powinny ustalić też termin realizacji prac i wynagrodzenie dla wykonawcy wraz z terminem i sposobem jego wypłaty.

Kluczowymi elementami takiej umowy są również zapisy dotyczące naliczania kar umownych, zgłaszania i rozpatrywania reklamacji czy warunków wypowiedzenia/odstąpienia od zawartego kontraktu.

Umowę z dekarzem można zawrzeć nawet ustnie, ale o wiele korzystniej jest dopilnować podpisania pisemnego kontraktu dla celów dowodowych. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy na prace dekarskie PDF”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy na prace dekarskie PDF

Aktualizacja: 2023-03-29

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 130

wzor-umowy-na-prace-dekarskie-pdf
Wzór umowy na prace dekarskie PDF
17