Wzór umowy na wykonanie dachu

17 

Umowa na wykonanie dachu, inaczej umowa o prace dekarskie, to umowa o roboty budowlane. Takie umowy kodeks cywilny reguluje w sposób szczegółowy, określając prawa i obowiązki inwestora oraz wykonawcy. Umowa na wykonanie dachu powinna przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych.

Można przygotować ją w oparciu o profesjonalnie opracowany, kompletny wzór. Wystarczy pobrać go i uzupełnić, a następnie wydrukować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Umowa na wykonanie dachu jest pochodną umowy o dzieło, a konkretnie wyodrębnionej przez przepisy kodeksu cywilnego umowy o roboty budowlane. Wynika to ze specyfiki dzieła, jakie ma zrealizować wykonawca – dachu budynku.

Zgodnie z przepisami, zawierając taką umowę, inwestor zobowiązuje się odebrać wykonane dzieło oraz uiścić za nie ustalone wynagrodzenie. Natomiast wykonawca musi wykonać prace zgodnie z projektem, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami.

Sporządzając umowę na wykonanie dachu, strony mogą doprecyzować swoje prawa i obowiązki. Powinny także ustalić planowany zakres prac, harmonogram realizacji ich poszczególnych etapów, wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy wraz z terminem i sposobem płatności, warunki wypowiedzenia umowy czy sposób naliczania ewentualnych kar umownych. 

Warto pamiętać, że od zawartej umowy o prace dekarskie inwestor może odstąpić, między innymi w przypadku, kiedy wykonawca zwleka z ich realizacją do tego stopnia, że prawdopodobnie nie zakończy dzieła w terminie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy na wykonanie dachu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy na wykonanie dachu

Aktualizacja: 2023-03-29

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

wzor-umowy-na-wykonanie-dachu
Wzór umowy na wykonanie dachu
17