Wzór umowy na wykonanie prac budowlanych

17 

Umowa na wykonanie prac budowlanych to jedna z umów nazwanych, wyodrębnionych i uregulowanych przez kodeks cywilny. Wynika to głównie ze specyfiki dzieła, jakim jest budynek. Umowa o roboty budowlane musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Warto więc przygotować ją w oparciu o profesjonalnie opracowany wzór umowy na wykonanie prac budowlanych. Pismo wystarczy pobrać, wypełnić i wydrukować, a na koniec opatrzyć czytelnymi podpisami obu stron. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – postanowiliśmy przygotować spełniający wszystkie formalne wymagania wzór umowy. Aby uzyskać do niej dostęp, kliknij poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Umowa na wykonanie prac budowlanych jest pochodną umowy o dzieło. Kontrakt zawierają inwestor i wykonawca. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w ramach takiej umowy inwestor ma obowiązek dostarczyć wykonawcy projekt, odebrać ukończone dzieło i uiścić za nie ustalone wynagrodzenie.

Z kolei wykonawca ma obowiązek wykonać dzieło zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami i zgodnie z projektem budowlanym. Umowa o roboty budowlane musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Poza prawami i obowiązkami stron należy uwzględnić w niej między innymi opis zakresu planowanych prac, harmonogram ich realizacji, wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy wraz ze sposobem i terminem płatności, a także warunki wypowiedzenia umowy i odstąpienia od umowy, sposób naliczania kar umownych za niedotrzymywanie terminów czy też warunki zgłaszania i rozpatrywania reklamacji. 

Umowa z firmą budowlaną powinna zostać zawarta na piśmie dla celów dowodowych. Warto pamiętać, że wykonawca za zrealizowane prace odpowiada z tytułu rękojmi przez okres 5 lat. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy na wykonanie prac budowlanych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy na wykonanie prac budowlanych

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

wzor-umowy-na-wykonanie-prac-budowlanych
Wzór umowy na wykonanie prac budowlanych
17