Przedwstępna umowa sprzedaży gruntu WZÓR

17 

Jeśli niemożliwe jest zawarcie umowy kupna sprzedaży, strony mogą zawrzeć umowę przedwstępną, w której zobowiążą się do zawarcia takiej transakcji w przyszłości. Umowa nie musi przyjmować formy aktu notarialnego, ponieważ nie przenosi praw własności.

Pismo warto sporządzić w oparciu o sprawdzony wzór przedwstępnej umowy sprzedaży gruntu, który zawiera wszystkie wymagane elementy formalne i jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Druk wystarczy pobrać i wypełnić, a następnie wydrukować i podpisać. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Przedwstępna umowa sprzedaży zabezpiecza wykonanie umowy kupna sprzedaży skuteczniej niż umowa rezerwacyjna. Dzieje się tak dlatego, że uprawnia ona strony do żądania zawarcia umowy docelowej nawet wbrew woli drugiego podmiotu.

Aby było to możliwe, umowa przedwstępna musi zawierać istotne postanowienia umowy docelowej. Są to między innymi: dane stron, dane przedmiotu umowy, cena sprzedaży. 

Jeśli przedwstępna umowa sprzedaży nie wskazuje terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, strony mogą żądać jej zawarcia we wskazanym przez siebie terminie w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Przysługuje im także prawo żądania odszkodowania za straty poniesione w związku z brakiem zawarcia umowy przyrzeczonej. 

Kiedy jedna ze stron odmawia zawarcia umowy sprzedaży pomimo podpisania umowy przedwstępnej, drugi podmiot może domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem. 

Umowę przedwstępną sprzedaży gruntu warto zawrzeć w sytuacji, kiedy nabywca pragnie sprawdzić stan prawny nieruchomości, zdobyć fundusze na zakup (kredyt) lub porównać oferty sprzedaży, nie tracąc szansy na zakup gruntu w atrakcyjnej cenie czy lokalizacji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przedwstępna umowa sprzedaży gruntu WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przedwstępna umowa sprzedaży gruntu WZÓR

Aktualizacja: 2023-03-29

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

przedwstepna-umowa-sprzedazy-gruntu-wzor
Przedwstępna umowa sprzedaży gruntu WZÓR
17