Opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPSu

17 

Opinia wychowawcy o uczniu na prośbę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej najczęściej związana jest z planami objęcia rodziny pomocą tak zwanego Asystenta Rodziny. Asystent wspiera rodzinę w sprawowaniu opieki nad dziećmi, a także w zarządzaniu gospodarstwem domowym.

Opinia wychowawcy ma w tym przypadku duże znaczenie, ponieważ pozwala ocenić, jak rodzice radzą sobie ze wspieraniem dziecka w realizowaniu obowiązku szkolnego. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje zawiera opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPSu?

Opinia o uczniu do MOPS powinna zawierać podstawowe informacje o dziecku, a także ocenę jego poziomu rozwoju społecznego, emocjonalnego czy fizycznego.

W zależności od wieku dziecka mogą pojawić się w niej również informacje o umiejętnościach z zakresu samoobsługi, stosunku do panujących w szkole reguł, kultury osobistej czy relacji z rówieśnikami. Najważniejszą częścią opinii wychowawcy o dziecku do MOPS będzie jednak opis relacji na linii szkoła-dziecko-rodzice.

Dokument może informować o tym:

  • czy rodzice utrzymują kontakt ze szkołą/przedszkolem,
  • który z rodziców kontaktuje się z nauczycielami,
  • czy rodzice interesują się dzieckiem i jego rozwojem,
  • który z rodziców przyprowadza dziecko/odbiera dziecko,
  • czy dziecko jest odbierane/przyprowadzane punktualnie,
  • czy dziecko jest czyste, zadbane, ubrane odpowiednio do pogody/okoliczności,
  • czy dziecko jest wyposażone w niezbędne przybory i przygotowane do zajęć,
  • jak dziecko opisuje rodziców, jak ich przedstawia,
  • jak dziecko reaguje na obecność rodziców/wzmianki o rodzicach. 

Wszystkie te informacje pozwalają ocenić, czy rodzice nie zaniedbują swoich obowiązków wobec dziecka, a nawet czy w domu nie dochodzi do aktów przemocy wobec osoby małoletniej. 

Czy sporządzenie opinii o dziecku na prośbę MOPSu jest obowiązkowe?

Wniosek MOPS o wystawienie opinii na temat dziecka powinien zostać rozpatrzony w ciągu maksymalnie 7 dni. W tym czasie dyrektor placówki prosi wychowawcę danej grupy o przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Opinia o dziecku dla MOPS jest obowiązkowa – szkoła musi bowiem współpracować z tym organem. Dokument najczęściej przygotowuje natomiast wychowawca, który najlepiej zna dane dziecko.

Może on również skonsultować swoją opinię z innymi nauczycielami czy specjalistami, jeśli prowadzą z uczniem zajęcia, np. z logopedą, psychologiem. 

Jaką rolę pełni opinia o uczniu dla MOPS?

Opinia wychowawcy o uczniu na potrzeby MOPSu służy przekazaniu ośrodkowi informacji na temat funkcjonowania dziecka w placówce, a także na temat współpracy rodziców dziecka ze szkołą w realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko.

Jeśli opinia wychowawcy o uczniu do MOPS wskazuje na fakt, że rodzice nie dbają o czysty ubiór dziecka, nie przygotowują dziecka do zajęć, nie interesują się jego postępami w szkole i nie podejmują z placówką każdego kontaktu, dokument będzie uzasadniał potrzebę objęcia rodziny pomocą Asystenta.

Ważne jest więc, aby opinia została przygotowana rzetelnie. Wychowawca musi podejść do jej sporządzenia indywidualnie, opierając się na faktach i własnych obserwacjach.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPSu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPSu

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 133

Opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPSu
Opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPSu
17