Pozytywna opinia wychowawcy o uczniu przykład

17 

Opinia o uczniu może zostać wydana na wniosek rodziców, sądu rodzinnego, kuratora, policji, MOPSu czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z reguły, przygotowuje ją wychowawca klasy, który posiada najszerszą wiedzę na temat każdego dziecka.

Opinia pozytywna o uczniu może zostać wykorzystana między innymi w sprawie sądowej prowadzonej przeciwko dziecku, czy też w procedurze ubiegania się np. o przyznanie dziecku stypendium. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak przygotować pozytywną opinię wychowawcy o uczniu?

Opinia wychowawcy o uczniu może być pozytywna, neutralna czy negatywna. Jeśli dokument jest sporządzany na wniosek rodziców w celu ubiegania się o stypendium dla uczniów zdolnych, bądź też z innego powodu, który wyraźnie wskazuje na potrzebę wydania opinii pozytywnej, warto zadbać o to, aby dokument faktycznie przedstawiał dziecko w dobrym świetle.

Jednocześnie, wychowawca musi pamiętać o tym, że jego opinia musi być rzetelna, zgodna z prawdą i oparta na faktach. Jeśli więc nie może wystawić opinii pozytywnej, powinien poinformować o tym wnioskodawców.

Do pozytywnej opinii na poparcie swoich twierdzeń może dołączyć natomiast listę ocen dziecka, czy jego prace pisemne (przykładowe). Co ważne, opinia o uczniu nie może być ogólnikowa, dlatego wszelkie twierdzenia nauczyciel powinien uzupełnić wyjaśnieniem i/lub przykładem.

Wychowawca ma też prawo skonsultować swoją opinię o uczniu z innymi nauczycielami i specjalistami. 

Jakie informacje uwzględnia się w pozytywnej opinii wychowawcy o uczniu?

Przykład pozytywnej opinii wychowawcy o uczniu powinien opisywać dziecko z różnych perspektyw rozwoju i funkcjonowania w środowisku szkolnym. Opinia może odnosić się do rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego dziecka, a także:

 • to samodzielności ucznia,
 • do wyników w nauce,
 • do kultury osobistej,
 • do motywacji,
 • do aktywności na zajęciach i poza nimi,
 • do relacji ucznia z rówieśnikami,
 • do stosunku dziecka wobec nauczycieli i obowiązków szkolnych, i tak dalej. 

Pozytywna opinia wychowawcy będzie opisywała ucznia z dobrymi ocenami i co najmniej dobrym zachowaniem. Może wyliczać także sukcesy dziecka, opisywać jego uzdolnienia i zainteresowania.

Wiele zależy natomiast od tego, na jaki cel pismo jest przygotowywane. Jeśli pozytywna opinia ma zostać przedstawiona w poradni psychologiczno-pedagogicznej, powinna zawierać:

 • opis rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych,
 • opis możliwości psychofizycznych ucznia,
 • opis mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań,
 • opis wdrożonych form pomocy (zajęć rozwijających uzdolnienia) i ich efektów. 

Jakie sformułowania może zawierać przykładowa pozytywna opinia wychowawcy o uczniu?

Na opinię pozytywną może liczyć uczeń, który właściwie wypełnia swoje obowiązki, zachowuje się kulturalnie, stanowi dla innych dzieci wzór do naśladowania. W stosunku do takiego ucznia wychowawca może napisać, że dziecko:

 • jest systematyczne,
 • jest punktualne,
 • ma szybkie tempo pracy,
 • utrzymuje pozytywne relacje z rówieśnikami,
 • jest aktywne na zajęciach,
 • wykazuje się inicjatywą,
 • bierze udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, społecznych,
 • szybko reaguje na polecenia i wskazówki nauczyciela,
 • pomaga innym uczniom, i tak dalej. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozytywna opinia wychowawcy o uczniu przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Pozytywna opinia wychowawcy o uczniu przykład

Aktualizacja: 2023-05-17

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 154

Pozytywna opinia wychowawcy o uczniu przykład
Pozytywna opinia wychowawcy o uczniu przykład
17