Opinia o uczniu dla psychologa szkolnego – wzór

17 

Opinię o uczniu dla psychologa szkolnego przygotowuje zazwyczaj wychowawca klasy. Dokument może być związany z koniecznością objęcia dziecka dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi.

Opinia dla psychologa nie skupia się na osiągnięciach naukowych dziecka, czy na poziomie opanowania przez nie podstawy programowej, lecz przede wszystkim na takich aspektach jego rozwoju jak rozwój emocjonalny, społeczny oraz poznawczy. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy potrzebna jest opinia wychowawcy dla psychologa szkolnego?

Wychowawca przygotowuje opinię o uczniu dla psychologa szkolnego po to, aby objąć dziecko opieką takiego specjalisty lub ocenić skuteczność wdrożonych już działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczeń może natomiast potrzebować pomocy psychologa między innymi po traumatycznych zdarzeniach w życiu rodzinnym, w związku z zastosowaną wobec niego przemocą psychiczną lub fizyczną, a także z powodu depresji.

Przyczyn objęcia dziecka pomocą psychologa szkolnego może być wiele. Istotniejsze jest jednak to, aby takiej pomocy udzielić uczniowi na czas oraz zweryfikować, czy jest ona skuteczna, a właśnie temu może służyć opinia wychowawcy o uczniu.

Jak napisać opinię o uczniu dla psychologa szkolnego?

Każda opinia o uczniu musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, jak opis sylwetki dziecka czy opis jego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego oraz poznawczego.

W większości opinii nauczyciel odnosi się też do samodzielności ucznia, jego usposobienia, relacji z rówieśnikami, stosunku do obowiązków szkolnych i nauczycieli.

W przypadku opinii dla psychologa szkolnego bardzo ważne będą przede wszystkim zachowania prezentowane przez ucznia, jego cechy charakteru, sposoby reagowania, tempo pracy, przygotowanie do zajęć, aktywność społeczna i tym podobne.

Nie bez znaczenia okaże się także relacja na linii rodzic-dziecko, do której wychowawca ma wgląd na podstawie tego, czy rodzice interesują się dzieckiem, czy odpowiednio przygotowują je do zajęć, dbają o jego czysty, adekwatny ubiór, wyposażenie w przybory oraz terminowe regulowanie opłat, np. za wycieczki szkolne.

Nauczyciel może napisać w opinii również o tym, jak dziecko wypowiada się o rodzicach, jak reaguje na wzmiankę o nich, czy na ich obecność. Na stan psychiczny ucznia ma bowiem wpływ w głównej mierze jego najbliższe otoczenie.

W jaki sposób przygotować rzetelną opinię o uczniu dla psychologa?

Aby opinia o uczniu była wartościowa, dokumentu nie można przygotowywać w sposób ogólnikowy lub co gorsza schematyczny. Każde dziecko jest bowiem inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego nie wolno w taki sam sposób opisywać postawy wszystkich uczniów.

Przed przygotowaniem opinii dla psychologa szkolnego wychowawca powinien skonsultować się z innymi nauczycielami, przejrzeć dokładnie prace pisemne i plastyczne dziecka, a także porozmawiać z jego rodzicami.

Każde spostrzeżenie może bowiem okazać się istotne dla specjalisty, który będzie prowadził terapię z dzieckiem potrzebującym pomocy. Ważne jest też to, aby opinię pisać szczegółowo, wyjaśniając swoje twierdzenia i popierając je przykładami konkretnych zachowań, bądź sytuacji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczniu dla psychologa szkolnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o uczniu dla psychologa szkolnego - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 138

Opinia o uczniu dla psychologa szkolnego - wzór
Opinia o uczniu dla psychologa szkolnego - wzór
17