Przykładowa opinia o dziecku – wzór

17 

Opinia o dziecku jest przygotowywana najczęściej przez wychowawcę grupy, a niekiedy przez specjalistę, na przykład psychologa lub logopedę.

Opinię wystawia się na wniosek: rodziców, GOPS/MOPS, policji, sądu rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jej treść zależna jest zarówno od celu przygotowania dokumentu, jak i od wieku oraz stanu zdrowia dziecka. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak wygląda przykładowa opinia o dziecku?

Przykładowa opinia o dziecku zawsze zawiera informacje, które przedstawiają sylwetkę ucznia, jak imię, nazwisko, klasa, szkoła. Poza tym dokument musi uwzględniać też dane pedagoga, który opinię sporządził.

Jeśli chodzi o treść opinii, to można wyszczególnić w niej informacje na temat rozwoju fizycznego, emocjonalnego czy społecznego dziecka. Wskazane jest również, aby opinia informowała o umiejętnościach związanych z samoobsługą, usposobieniem, stosowaniem się do zasad panujących w szkole czy przedszkolu, relacjach z rówieśnikami.

W zależności od tego, na jaki cel przygotowywana jest opinia, jej treść może skupiać się bardziej na umiejętnościach czy problemach rozwojowych dziecka lub na współpracy z jego rodzicami. 

Przykładowa opinia do poradni

Opinia o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej ma na celu postawienie diagnozy i objęcie ucznia odpowiednią pomocą lub weryfikację skuteczności pomocy udzielanej dziecku dotychczas.

Opinia do poradni musi zawierać kilka niezbędnych informacji, takich jak:

  • opis mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień lub
  • opis słabszych stron, problemów, trudności czy ograniczeń,
  • opis wdrożonych dotychczas form pomocy i ich skuteczności,
  • propozycje działań, jakie warto podjąć w celu wsparcia rozwoju dziecka. 

Opinię do poradni najczęściej przygotowuje wychowawca klasy, przy czym ma on prawo skonsultować ją z innymi nauczycielami i specjalistami.

Opinia o dziecku do sądu rodzinnego lub OPS

Przykładowa opinia o dziecku może zostać skierowana również do takich podmiotów jak sąd rodzinny czy Ośrodek Pomocy Społecznej – zarówno na wniosek tych organów, jak i na wniosek rodziców dziecka.

W przypadku takiej opinii istotniejsze od uzdolnień dziecka czy jego trudności rozwojowych będą relacje na linii szkoła-uczeń-rodzic. Rodzice mają obowiązek współpracować ze szkołą w realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko.

W przypadku ucznia przedszkola najistotniejsze będzie jednak to, czy odpowiednio opiekują się dzieckiem, przygotowują je do zajęć, interesują się jego rozwojem. Opinia do sądu rodzinnego, MOPS czy GOPS może poinformować zatem:

  • kto odbiera dziecko i kto przyprowadza dziecko,
  • kto utrzymuje kontakt z placówką,
  • czy rodzice interesują się postępami dziecka,
  • czy dziecko jest zadbane, czyste, odpowiednio przygotowane do zajęć,
  • jak dziecko mówi o rodzicach i jak reaguje na ich widok.

Opinia o dziecku do sądu może okazać się ważnym dowodem w sprawie rozwodowej, o zawieszenie, ograniczenie, odebranie czy przywrócenie praw rodzicielskich, o ustalenie kontaktów z dzieckiem czy o ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka. Natomiast ta skierowana do MOPS/GOPS ma najczęściej związek z objęciem rodziny pomocą Asystenta. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o dziecku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o dziecku - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 131

Przykładowa opinia o dziecku - wzór
Przykładowa opinia o dziecku - wzór
17