Przykładowa opinia o dziecku 5 letnim – wzór

17 

Opinia o dziecku 5 letnim w przedszkolu może zostać wydana rodzicom, a także poradni psychologiczno-pedagogicznej, MOPS, czy sądowi rodzinnemu.

Ponieważ placówki oświatowe mają obowiązek współpracować z tymi podmiotami, opinia o dziecku powinna zostać sporządzona niezwłocznie. Najczęściej za jej przygotowanie odpowiada wychowawca grupy, do której należy dziecko.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje uwzględnia przykładowa opinia o dziecku 5-letnim?

Wydając opinię o dziecku 5-letnim, wychowawca grupy nie bazuje na ocenach dziecka, ponieważ nie jest ono w żaden sposób oceniane za swoje wyniki czy postępy w nauce.

Informacja o funkcjonowaniu dziecka 5-letniego w przedszkolu odnosi się między innymi do poziomu rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka, w tym także do poziomu samoobsługi, opanowanych umiejętności, relacji z rówieśnikami czy usposobienia dziecka.

Dokument powinien zawierać także podstawowe dane osobowe i oznaczenie celu przygotowania opinii. W zależności od jej przeznaczenia, zawartość pisma może bowiem znacząco się różnić.

Jak wygląda przykładowa opinia o dziecku 5 letnim do poradni?

Jedną z najczęściej przygotowywanych opinii o dziecku 5-letnim jest opinia do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokument ten musi zawierać kilka niezbędnych elementów, takich jak:

 • opis predyspozycji psychofizycznych dziecka,
 • opis szczególnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych,
 • opis mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań dziecka,
 • opis ograniczeń, trudności, problemów rozwojowych,
 • opis udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz jej efektów,
 • wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Na tej podstawie poradnia stawia diagnozę i organizuje dla dziecka dodatkowe zajęcia, np. wyrównawcze, terapeutyczne, rozwijające uzdolnienia. 

Jakie informacje zawiera opinia o dziecku 5-letnim do sądu/MOPS?

Sąd rodzinny lub MOPS to podmioty, które występując o opinię o dziecku 5-letnim w przedszkolu, pragną uzyskać przede wszystkim wiedzę na temat jego rodziców i współpracy na linii przedszkole-rodzic.

Taki dokument nie skupia się zatem na rozwoju samego przedszkolaka, ale na tym, jak rodzice sprawują nad nim władzę rodzicielską, jak opiekują się dzieckiem, czy współpracują z przedszkolem w jego wychowaniu.

Opinia może odpowiadać na następujące pytania:

 • czy dziecko jest czyste, zadbane, odpowiednio ubrane,
 • czy dziecko jest wyposażone w przybory,
 • czy rodzice terminowo opłacają przedszkole, wyżywienie dziecka,
 • czy rodzice interesują się dzieckiem i jego postępami,
 • czy rodzice utrzymują kontakt z nauczycielami,
 • który z rodziców przyprowadza i odbiera dziecko,
 • jak dziecko mówi o rodzicach, jak reaguje na ich widok, i tak dalej. 

Na podstawie takiej opinii MOPS może zadecydować o konieczności objęcia rodziny pomocą asystenta, a sąd rodzinny podjąć decyzję w takiej sprawie, jak ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka, ograniczenie, zawieszenie czy odebranie rodzicom praw rodzicielskich. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o dziecku 5 letnim – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o dziecku 5 letnim – wzór

Aktualizacja: 2023-05-08

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 131

Przykładowa opinia o dziecku 5 letnim – wzór
Przykładowa opinia o dziecku 5 letnim – wzór
17