Przykładowa opinia o dziecku 6 letnim w przedszkolu

17 

Opinia o dziecku 6 letnim w przedszkolu może zostać wydana na wniosek rodziców, sądu rodzinnego, MOPSu, kuratora, policji i innych podmiotów, z którymi przedszkole ma obowiązek współpracować.

Zasady wydawania opinii o swoich uczniach placówka oświatowa powinna określić w statucie, wskazując między innymi, na czyj wniosek, kto i w jakim terminie wystawia opinię o dziecku. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna zawierać przykładowa opinia o dziecku 6 letnim w przedszkolu?

Opinia o dziecku 6-letnim w przedszkolu rozpoczyna się od przedstawienia sylwetki małego ucznia, czyli od podania jego danych osobowych, informacji o grupie, do której należy oraz od określenia celu sporządzenia opinii.

Następnie nauczyciel – zwykle wychowawca grupy – powinien odnieść się do takich kwestii jak:

  • rozwój fizyczny,
  • rozwój emocjonalny,
  • rozwój społeczny,
  • rozwój poznawczy dziecka.

Opinia dostarcza informacji na temat samodzielności dziecka, opanowanych umiejętności, usposobienia, relacji z rówieśnikami. W zależności od okoliczności może skupiać się także na innych kwestiach, na przykład na współpracy z rodzicami. 

W jaki sposób przygotowuje się opinię o dziecku 6-letnim w przedszkolu?

Informacja o funkcjonowaniu dziecka sześcioletniego w przedszkolu powinna stanowić źródło rzetelnych danych na temat rozwoju małego ucznia.

Nauczyciel może przygotować taki dokument na podstawie własnych obserwacji, a także na podstawie konsultacji z innymi pedagogami i specjalistami, którzy prowadzą z dzieckiem zajęcia.

Opinia musi być szczegółowa, zatem powinna zawierać wyjaśnienia i przykłady konkretnych zachowań. W zależności od celu jej sporządzenia, nieco inna będzie jednak zawartość całego dokumentu.

Najczęściej, nauczyciele wychowawcy przygotowują natomiast opinie do poradni psychologiczno-pedagogicznej, do MOPSu czy do sądu rodzinnego.

Czym różni się opinia o dziecku 6-letnim w przedszkolu do poradni oraz do MOPS/sądu?

Opinia o dziecku 6-letnim do poradni służy objęciu małego ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Taki dokument skupia się na możliwościach psychofizycznych dziecka, jego mocnych stronach, uzdolnieniach, zainteresowaniach, a także na barierach, problemach czy trudnościach rozwojowych.

Mówi też o dotychczas udzielonej dziecku pomocy i jej efektach. Tymczasem opinia do sądu czy MOPSu ma zawierać przede wszystkim informacje dotyczące współpracy z rodzicami oraz tego, jak sprawują oni opiekę nad swoim dzieckiem.

Może odnosić się do takich kwestii jak przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, dbanie o higienę i odpowiedni strój dziecka, terminowe regulowanie opłat za przedszkole, kontakt z rodzicami, zainteresowanie rodziców postępami dziecka czy też stosunek dziecka do rodziców, wyrażany między innymi poprzez reakcje na ich widok.

Opinia o dziecku 6-letnim w przedszkolu wydawana na potrzeby tych organów wiąże się między innymi z takimi sprawami jak:

  • objęcie rodziny pomocą Asystenta OPS,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka,
  • ograniczenie, zawieszenie, odebranie, przywrócenie praw rodzicielskich.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o dziecku 6 letnim w przedszkolu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o dziecku 6 letnim w przedszkolu

Aktualizacja: 2023-05-06

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Przykładowa opinia o dziecku 6 letnim w przedszkolu
Przykładowa opinia o dziecku 6 letnim w przedszkolu
17