Umowa na wykonanie prac budowlanych – wzór

17 

Umowa o roboty budowlane to jedna z umów nazwanych, ściśle regulowanych przez przepisy kodeksu cywilnego. Warto więc przygotować ją w oparciu o sprawdzony wzór umowy na wykonanie prac budowlanych, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne. Druk wystarczy pobrać, uzupełnić i wydrukować, a następnie podpisać.

Co ważne, dokument powinien zostać przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Prezentowany wzór spełnia wymogi określone w przepisach i skutecznie zabezpiecza zarówno interes inwestora, jak i wykonawcy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Umowa na wykonanie prac budowlanych zobowiązuje wykonawcę do wzniesienia obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z projektem.

Z kolei inwestora wiąże w zakresie obowiązku przedstawienia projektu budowlanego, przekazania placu budowy, odbioru robót oraz wypłaty ustalonego wynagrodzenia. 

W umowie strony mogą dodatkowo doprecyzować wzajemne prawa i obowiązki. Mają też możliwość ujęcia w niej zapisów dotyczących kar umownych, na przykład za zwłokę. Wskazane jest, by kontrakt przewidywał opcję wypowiedzenia umowy oraz określał warunki takiego wypowiedzenia. 

Każda umowa o roboty budowlane powinna zawierać dane stron, oznaczenie przedmiotu umowy, określenie wysokości wynagrodzenia wraz terminem i sposobem płatności, a także harmonogram realizacji prac, który może dzielić inwestycję na kilka etapów. Popularnym rozwiązaniem jest także ustalenie kar umownych za nieterminowe czy nieprawidłowe wykonanie robót. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa na wykonanie prac budowlanych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Umowa na wykonanie prac budowlanych - wzór

Aktualizacja: 2023-03-29

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

umowa-na-wykonanie-prac-budowlanych-wzor
Umowa na wykonanie prac budowlanych - wzór
17