Przykładowa opinia o uczniu zdolnym – wzór

17 

Uczeń zdolny wyróżnia się na tle innych do tego stopnia, że zasługuje na szczególne wyróżnienia i nagrody, wsparcie finansowe w postaci stypendium naukowego czy awans na wyższy poziom nauczania.

Aby jednak dziecko mogło otrzymać taką pomoc lub wyróżnienie, potrzebna jest opinia przygotowana przez wychowawcę, którą pełnoletni uczeń lub jego rodzice przedstawią na przykład w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia o zdolnym uczniu powinna wyjaśniać, dlaczego dane dziecko można określić mianem zdolnego. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy można mówić, że uczeń jest zdolny?

Przykładowa opinia o uczniu zdolnym opisuje najczęściej dziecko, które zachowuje się wzorowo i osiąga wybitne wyniki w nauce, ale jednocześnie wyróżnia się na tle innych “piątkowych” uczniów między innymi za sprawą:

  • wygranych w konkursach i olimpiadach,
  • aktywności społecznej,
  • wybitnych osiągnięć w sferze naukowej, kulturalnej, społecznej,
  • nieprzeciętnej wrażliwości,
  • niestandardowego podejścia do różnych, istotnych problemów. 

Uczeń zdolny stanowi dla innych wzór do naśladowania. Nie tylko przestrzega wszystkich reguł i norm, czy spełnia stawiane mu wymagania, ale również sam dąży do swojego rozwoju i wykazuje inicjatywę.

Może być przewodniczącym szkoły, organizować wydarzenia o charakterze sportowym czy kulturalnym, reprezentować szkołę na zawodach, w konkursach i olimpiadach.

Za wszystkie te zasługi ma natomiast prawo uzyskać nagrodę w postaci stypendium czy awansu na wyższy poziom nauczania, dlatego opinia o uczniu zdolnym służy właśnie wyjaśnieniu, dlaczego dane dziecko należy nagrodzić za jego postępowanie. 

Jak napisać opinię o uczniu zdolnym?

Opinia o uczniu zdolnym powinna wyglądać, jak każda inna opinia o funkcjonowaniu ucznia w szkole, przy czym dodatkowo należy wskazać w niej te cechy, umiejętności i osiągnięcia dziecka, które wyróżniają je na tle klasy, szkoły czy nawet całej lokalnej społeczności.

W dokumencie nie może zabraknąć opisu rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego ucznia, a także oceny jego stosunku do obowiązków szkolnych, nauczycieli, relacji z rówieśnikami, usposobienia, czy prezentowanych postaw.

Poza tym, w opinii należy wymienić konkretne sukcesy dziecka oraz te cechy charakteru, które mają wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole. Nie bez znaczenia będą również zainteresowania oraz uzdolnienia ucznia.

Jeśli opinia jest skierowana do poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel powinien napisać również o tym, jakiej pomocy dotychczas udzielono dziecku w celu rozwijania jego zdolności oraz jakie były jej efekty. 

Jakie znaczenie ma opinia o zdolnym uczniu?

Opinię o uczniu zdolnym nauczyciel – zwykle wychowawca – przygotowuje na wniosek rodziców lub poradni. Taki dokument ma wyjaśniać, dlaczego dane dziecko należy uznać za szczególnie uzdolnione.

Pismo może stanowić podstawę podjęcia decyzji o objęciu ucznia pomocą poradni, o wsparciu ucznia stypendium naukowym, czy też o nagrodzenia ucznia, na przykład nagrodą rzeczową za wybitne wyniki w nauce.

Opinia powinna być więc rzetelna, rzeczowa i szczegółowa, oparta na faktach, a nie ogólnikowa. Twierdzenia warto poprzeć przykładami, a także uzupełnić je na przykład za pomocą prac pisemnych ucznia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o uczniu zdolnym – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o uczniu zdolnym - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 138

przykladowa-opinia-o-uczniu-zdolnym-wzor
Przykładowa opinia o uczniu zdolnym - wzór
17