Przykładowa opinia o uczniu z autyzmem – wzór

17 

Opinia o uczniu z autyzmem najczęściej potrzebna jest poradni psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje takie dziecko swoją opieką i organizuje dla niego dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz terapeutyczne.

Opinię można wystawić jednak także na prośbę rodziców, sądu rodzinnego czy ośrodka pomocy społecznej. Z reguły za jej przygotowanie odpowiada nauczyciel wychowawca. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje zawiera przykładowa opinia o uczniu z autyzmem?

Opinia o uczniu ze spektrum autyzmu nie może wyglądać tak samo, jak opinia o dziecku w pełni zdrowym. Oba pisma odnoszą się jednak do podobnych kryteriów, takich jak poziom rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego, społecznego, a także poziom samoobsługi, usposobienie, stosunek do obowiązków szkolnych, tempo pracy i wiele innych.

Warto wiedzieć, że dziecko z autyzmem zachowuje się specyficznie, dlatego przykładowa opinia o funkcjonowaniu takiego ucznia w szkole może zawierać sformułowania dotyczące:

 • braku sygnalizowania potrzeb fizjologicznych,
 • zaniku mowy,
 • braku podejmowania zabaw,
 • braku podejmowania kontaktów z rówieśnikami, 
 • praktykowania zachowań schematycznych.

Dzieci z autyzmem często są zamknięte w swoim własnym, zdeformowanym świecie, nie lubią kontaktu fizycznego i zmian w swoim otoczeniu, bywają też skupione na jednym, konkretnym zagadnieniu w stopniu wręcz obsesyjnym, przez co stają się ekspertami w danej dziedzinie.

Opinia o dziecku z autyzmem mówi zatem zarówno o problemach dziecka, jak i o jego uzdolnieniach. 

Jakie elementy musi zawierać opinia o uczniu z autyzmem do poradni?

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje uczniów z autyzmem swoją opieką, organizując dla nich pomoc w formie dodatkowych zajęć czy indywidualnego toku nauczania. Opinia do poradni pozwala nie tylko postawić odpowiednią diagnozę, ale również zweryfikować jakość udzielanej już dziecku pomocy.

Z tego względu nauczyciel powinien uwzględnić w niej:

 • opis rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka,
 • opis predyspozycji psychofizycznych dziecka,
 • opis mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań dziecka,
 • opis barier, problemów rozwojowych i ograniczeń dziecka,
 • opis form i zakresu udzielanej dziecku pomocy oraz jej efektów,
 • wnioski i wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Jak przygotować opinię o uczniu z autyzmem?

Zasady wydawania opinii o uczniach powinny zostać określone w statucie każdej placówki oświatowej. Zapisy tego dokumentu muszą wskazywać, na czyj wniosek, kto i w jakim terminie wydaje opinię o uczniu.

Najczęściej za to zadanie odpowiedzialny jest wychowawca klasy, który może konsultować się z innymi nauczycielami i specjalistami, np. z logopedą. Opinia o uczniu z autyzmem powinna stanowić wynik obserwacji pedagoga.

Musi być rzetelna i szczegółowa, a nie ogólnikowa, ponieważ wtedy nie ma wartości merytorycznej dla poradni, która obejmuje ucznia swoją opieką.

Nauczyciel powinien także mieć na uwadze fakt, że nie może oceniać dziecka z autyzmem tak samo, jak dziecka w pełni zdrowego. Sporządzenie takiej opinii wymaga od niego indywidualnego podejścia i skrupulatnej obserwacji wszelkich postępów ucznia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o uczniu z autyzmem – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o uczniu z autyzmem - wzór

Aktualizacja: 2023-05-13

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 164

Przykładowa opinia o uczniu z autyzmem - wzór
Przykładowa opinia o uczniu z autyzmem - wzór
17