Rezygnacja ze studiów – wzór ogólny

17 

Rezygnacja ze studiów jest możliwa na każdym etapie edukacji, czyli również przed rozpoczęciem nauki lub w trakcie sesji egzaminacyjnej. Dopiero po skreśleniu studenta z listy uczelnia przestaje naliczać mu opłaty, np. za czesne.

Nie wystarczy zatem przestać chodzić na zajęcia, aby takich kosztów uniknąć. Rezygnacja z uczelni wymaga przedłożenia odpowiedniego pisma, które należy skierować do dziekana swojego wydziału. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Dlaczego pisemna rezygnacja ze studiów jest konieczna?

Student może zostać wydalony z uczelni w różnych okolicznościach. Dzieje się tak między innymi wtedy, kiedy nie zalicza semestru, nie składa pracy dyplomowej w terminie, łamie regulamin uczelni, bądź też nie płaci za studia.

Zanim jednak władze uczelni podejmą decyzję o skreśleniu studenta z listy, będą prowadziły postępowanie wyjaśniające lub upominawcze, a do momentu skreślenia z listy mogą naliczać opłaty, między innymi za czesne.

Rozwiązanie umowy zawartej z uczelnią prywatną, ale też rezygnacja z uczelni publicznej to czynności, których warto dopilnować, aby uniknąć obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów. Jest to też działanie niezbędne, jeśli student pragnie podjąć naukę na innym kierunku, czy innej uczelni. 

Jak zrezygnować ze studiów?

Jeśli student nie boi się dodatkowych kosztów i nie planuje podejmować nauki na innej uczelni, może przestać pojawiać się na uczelni i czekać, aż ta sama podejmie decyzję o wykreśleniu go z listy. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, ponieważ wiele uczelni przeciąga taką procedurę, a to może zakończyć się powstaniem naprawdę dużego zadłużenia.

O wiele rozsądniejszą opcją jest złożenie na uczelni pisemnej rezygnacji. Z pismem w tej sprawie student może wystąpić w dowolnym momencie. Nie musi też uzasadniać swojej decyzji. Rezygnacja powinna zostać skierowana do dziekana odpowiedniego wydziału.

Należy podać w niej swoje dane osobowe i określić termin rezygnacji ze studiów. Jeśli student podejrzewa, że będzie chciał wrócić do nauki, może uwzględnić w piśmie uzasadnienie swojej decyzji. Argumenty, które najczęściej pojawiają się w takich pismach to:

  • chęć zmiany kierunku kształcenia, uczelni, 
  • całkowita rezygnacja z nauki,
  • chęć podjęcia pracy zarobkowej,
  • chęć wyjazdu za granicę,
  • zmiana planów życiowych. 

Składając rezygnację, warto uzyskać przy tym potwierdzenie przedłożenia takiego dokumentu wraz z datą jego przyjęcia.

Jakie konsekwencje niesie za sobą rezygnacja ze studiów?

W zależności od tego, czy student rezygnuje z uczelni prywatnej, czy publicznej, skutki złożonej przez niego rezygnacji mogą być nieco inne. W przypadku studiów dziennych, rezygnacja nie jest procesem skomplikowanym i nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Jeśli chodzi o rezygnację ze studiów zaocznych, to warto wiedzieć, że zastosowanie znajdą w tym przypadku zapisy zawartej z placówką umowy. Zasadniczo, jeśli student opłacił już czesne, powinien uzyskać zwrot proporcjonalny do zajęć, z których nie skorzystał.

Dotyczy to także opłaty za wpis warunkowy czy awans, ponieważ student faktycznie nie skorzysta z tych usług, jeśli zrezygnuje z dalszej nauki.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja ze studiów – wzór ogólny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Rezygnacja ze studiów - wzór ogólny

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 133

Rezygnacja ze studiów - wzór ogólny
Rezygnacja ze studiów - wzór ogólny
17