Podanie o wznowienie studiów Uzasadnienie – WZÓR

17 

Podanie o wznowienie studiów, inaczej wniosek o reaktywację studiów, może złożyć osoba, która zaliczyła co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia/studiów jednolitych magisterskich lub przynajmniej jeden semestr studiów drugiego stopnia.

Wznowienie studiów dotyczy ich uprzedniego zawieszenia, ale również skreślenia studenta z listy, o ile wydarzenie to miało miejsce maksymalnie 3 lata wcześniej. Pismo o reaktywację studiów należy adresować do dziekana swojego wydziału, chyba że jest to ponowny wniosek o reaktywację – w takim przypadku decyzję podejmuje już rektor. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Na czym polega wznowienie studiów?

Wznowienie studiów jest możliwe po ich zawieszeniu lub po wykreśleniu studenta z listy – pod pewnymi warunkami (zaliczenie pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, bądź zaliczenie pierwszego semestru studiów magisterskich).

Student, który chce wrócić na uczelnię i zdobyć wymarzony tytuł, powinien złożyć wniosek o wznowienie studiów do dziekana, a następnie cierpliwie oczekiwać na odpowiedź. Zgoda na kontynuację nauki zostanie wydana w oparciu o dotychczasowy przebieg studiów, tj. postępy w nauce i częstotliwość powtarzania semestrów/modułów.

Jeśli wniosek o reaktywację studiów zostanie zaakceptowany przez dziekana, student wróci na studia na semestr następujący po ostatnim semestrze, który zaliczył w całości. Semestry zaliczane warunkowo nie są brane pod uwagę.

Wniosek o reaktywację studiów znajduje zastosowanie również w przypadku chęci przystąpienia do obrony pracy dyplomowej. Jeśli student został wcześniej wykreślony z listy, na przykład z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie. Wniosek o wznowienie studiów musi złożyć jednak w terminie 3 lat od daty wykreślenia z listy studentów.

Jak uzasadnić podanie o wznowienie studiów?

Podanie o wznowienie studiów wymaga stosownego uzasadnienia. Na tej podstawie dziekan lub rektor podejmą bowiem decyzję o ewentualnym wyrażeniu zgody na reaktywację studiów. W uzasadnieniu student powinien odnieść się do pierwotnej przyczyny ich zawieszenia. Najczęściej wskazywane tutaj okoliczności to:

  • problemy zdrowotne,
  • problemy finansowe,
  • problemy prywatne,
  • problemy rodzinne. 

Student może napisać, że zrezygnował z nauki, aby podjąć pracę zarobkową z powodu trudnej sytuacji finansowej swojej rodziny. Nie powinien jednak kłamać, ponieważ uczelnia może zweryfikować przedstawione przez niego informacje, żądając okazania odpowiednich dowodów, np. zaświadczenia od pracodawcy.

Jeśli student został skreślony z listy, w uzasadnieniu może podważyć zasadność decyzji podjętej przez władze uczelni. W tym celu powinien zapoznać się dokładnie z jej regulaminem. Warto pamiętać, że pierwsze pismo o wznowienie studiów jest kierowane do dziekana, drugie do rektora, jeśli dojdzie do ponownego zawieszenia/skreślenia z listy.

Oba dokumenty mają charakter formalny i muszą zostać przygotowane w odpowiedni sposób, bez błędów czy nieprawidłowych zwrotów do adresata. Wniosek o reaktywację studiów można złożyć osobiście w dziekanacie lub wysłać pocztą. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o wznowienie studiów Uzasadnienie – WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o wznowienie studiów Uzasadnienie - WZÓR

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Podanie o wznowienie studiów Uzasadnienie - WZÓR
Podanie o wznowienie studiów Uzasadnienie - WZÓR
17