Podanie o zmianę nauczyciela – wzór

17 

Dyrektor szkoły jest jednocześnie pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych w niej nauczycieli. W przypadku chęci zmiany nauczyciela przydzielonego danej klasie, pismo z taką prośbą rodzice uczniów lub uczniowie pełnoletni powinni kierować zatem właśnie do dyrektora placówki oświatowej.

Podanie o zmianę nauczyciela należy starannie uzasadnić – albowiem jedynie rzeczowe argumenty mogą doprowadzić do takiej zmiany organizacji pracy w szkole. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak uzasadnić podanie o zmianę nauczyciela?

Wniosek o zmianę nauczyciela skierowany do dyrektora szkoły należy uzupełnić starannie przygotowanym uzasadnieniem. Przyczyny dążenia do zmiany pedagoga – mogą być różnie. Najczęściej we wnioskach pojawiają się natomiast następujące argumenty:

  • nauczyciel prowadzi zajęcia nieefektywnie, co przekłada się na niskie wyniki w nauce,
  • nauczyciel zachowuje się niekulturalnie,
  • nauczyciel jest agresywny, stosuje przemoc wobec uczniów,
  • nauczyciel nieodpowiednio traktuje uczniów, np. dyskryminuje ich,
  • nauczyciel łamie statut szkoły lub prawo oświatowe, 
  • nauczyciel nadużywa zwolnień lekarskich, a jego nieobecności przekładają się na brak realizacji podstawy programowej,
  • nauczyciel nie radzi sobie z organizacją pracy, np. ciągle spóźnia się na zajęcia.

Jak zostało wspomniane, to od przedstawionych argumentów zależy, czy dyrektor zgodzi się na zmianę nauczyciela. Taka zmiana jest bowiem bardzo skomplikowaną procedurą, dlatego kierujący placówką nie może przeprowadzić jej w sposób lekkomyślny. 

Jakie są szanse na zmianę nauczyciela?

Podanie o zmianę nauczyciela w szkole mogą złożyć pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów niepełnoletnich. W tym miejscu wiele osób zastanawia się, jakie są szanse na pozytywne rozpatrzenie takiej prośby.

Należy wiedzieć więc, że chociaż organizację pracy pedagogów w szkole opracowuje dyrektor, to jest ona zatwierdzana także przez organ prowadzący oraz związki zawodowe. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje się w maju – na kolejny rok szkolny.

Oznacza to, że ewentualny wniosek o zmianę nauczyciela najlepiej skierować do dyrektora na długo przed tym terminem. Warto wspomnieć również, że o ile łatwo jest zwolnić z pracy nauczyciela kontraktowego, tak już w przypadku nauczyciela mianowanego, czy dyplomowanego nie jest to już tak prostym zadaniem – pedagog musi uzyskać negatywną ocenę pracy.

Nie bez znaczenia jest także to, jakiego nauczyciela dotyczy podanie. Jeśli bowiem jest to np. nauczyciel fizyki i nie ma innego pedagoga, który mógłby go zastąpić, sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana. 

Podanie o zmianę nauczyciela czy skarga?

Jeśli nauczyciel zachowuje się agresywnie, źle traktuje uczniów, nie radzi sobie z efektywnym przekazywaniem wiedzy, rodzice mogą złożyć na niego skargę do dyrektora. Taka skarga obliguje kierującego placówką do zbadania sprawy i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W czasie takiego postępowania kierujący placówką odbywa rozmowy z pedagogiem, przeprowadza ankiety wśród uczniów i rodziców, a ostatecznie podejmuje decyzję o ewentualnym ukaraniu nauczyciela, np. upomnieniem lub naganą, czy nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o zmianę nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o zmianę nauczyciela - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Podanie o zmianę nauczyciela - wzór
Podanie o zmianę nauczyciela - wzór
17