Samoocena nauczyciela przedszkola – przykład

17 

Samoocena nauczyciela przedszkola to nic innego jak refleksja nad swoimi właściwościami indywidualnymi, takimi jak cechy osobowości, możliwości oddziaływania na dzieci, czy zasób wiedzy.

Odpowiednia samoocena nauczyciela pozwala wyeliminować z własnej dydaktyki te metody nauczania, które są nieefektywne. Zasadniczym celem przygotowania samooceny jest natomiast doskonalenie procesu kształcenia oraz podejmowanie działań, które zapobiegają niepowodzeniom dzieci. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Schemat samooceny nauczyciela przedszkola

Samoocenę nauczyciela przedszkola można sporządzić w oparciu o gotowy wzór, czyli schemat samooceny, który pedagog wypełnia samodzielnie. Pismo powinno uwzględniać datę dokonania samooceny, a także informacje na temat:

 • stosowanych sposobów wspierania dzieci w ich rozwoju,
 • sposobów na utrzymywanie dyscypliny,
 • sposobu pracy z dzieckiem uzdolnionym,
 • sposobu pracy z dzieckiem trudnym,
 • dbałości o bezpieczeństwo uczniów, 
 • integracji grupy z nauczycielem,
 • kontaktów z rodzicami,
 • wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka,
 • angażowania rodziców w życie przedszkola, 
 • organizacji pracy w przedszkolu,
 • współpracy z innymi nauczycielami,
 • współpracy ze specjalistami,
 • dbałości o porządek w miejscu pracy,
 • realizacji podstawy programowej,
 • stosowanych form pracy i pomocy dydaktycznych,
 • przygotowania do zajęć,
 • podejmowanych kursów i szkoleń.

Jak napisać samoocenę nauczyciela przedszkola?

Przy sporządzaniu samooceny nauczyciel przedszkola może kierować się nie tylko wymienionymi wyżej czynnikami, ale również pytaniami naprowadzającymi, takimi jak:

 • jak nauczyciel ocenia poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych przez siebie zajęć: dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych,
 • jak nauczyciel ocenia prawidłowość realizacji innych zadań wynikających ze statutu szkoły,
 • jak nauczyciel radzi sobie z pobudzaniem inicjatywy u uczniów,
 • jak nauczyciel radzi sobie z zachowaniem dyscypliny na zajęciach,
 • jak nauczyciel ocenia swoje zaangażowanie zawodowe,
 • czy podejmuje działania innowacyjne,
 • czy nauczyciel podejmuje współpracę z rodzicami,
 • czy nauczyciel jest zainteresowany uczniem i jego środowiskiem,
 • czy nauczyciel doskonali się zawodowo,
 • czy nauczyciel wspiera rozwój ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości,
 • czy nauczyciel przestrzega porządku pracy. 

Jaki jest cel sporządzenia samooceny nauczyciela przedszkola?

Samoocena nauczyciela, inaczej autoewaluacja, to celowe i systematyczne gromadzenie informacji o przebiegu i wynikach własnej pracy. Celem sporządzenia samooceny jest planowanie własnego rozwoju pedagoga.

Jeśli okazuje się, że wynik samooceny odbiega od oczekiwań pedagoga, szkoły, uczniów i rodziców, nauczyciel musi zastanowić się nad poziomem swojej wiedzy i własnymi umiejętnościami. Regularne sporządzanie samooceny pracy nauczyciela przedszkola pozwala wyeliminować problemy, które mogą rzutować na osiągnięcia uczniów.

Ponieważ samoocena służy doskonaleniu zawodowemu nauczyciela, stanowi także sposób na doskonalenie jakości pracy całej placówki oświatowej. Istotne jest więc, aby autoocena nie była zbiorem pochwał nauczyciela pod jego własnym adresem, lecz stanowiła rzetelną analizę własnych umiejętności, poziomu wiedzy i osiągnięć. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Samoocena nauczyciela przedszkola – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Samoocena nauczyciela przedszkola - przykład

Aktualizacja: 2023-06-06

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 140

Samoocena nauczyciela przedszkola - przykład
Samoocena nauczyciela przedszkola - przykład
17