Przykładowa opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola

17 

Opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola może zostać sporządzona w odpowiedzi na zawiadomienie o rozpoczęciu ustalania oceny pracy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Dokument powinien przyjmować formę pisemną, a czas na jego przygotowanie to 14 dni.

Opinia nie ma bezpośredniego wpływu na ustaloną ocenę pracy pedagoga, ale stanowi dla dyrektora dodatkowe źródło informacji. Jej brak nie wstrzymuje procedury ustalenia oceny pracy.

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaki jest cel sporządzenia opinii rady rodziców o pracy nauczyciela?

Opinia rady rodziców uzupełnia inne opinie na temat pracy nauczyciela przedszkola, w tym przede wszystkim opinię rady szkoły/rady pedagogicznej. Najczęściej przygotowywana jest na wniosek dyrektora, który odpowiada za ustalenie oceny pracy pedagoga.

Przykładowa opinia rady rodziców ma przedstawiać sylwetkę nauczyciela z innej perspektywy – z perspektywy rodziców i ich dzieci. Siłą rzeczy dokument ten ma więc nieco inny charakter niż opinia rady pedagogicznej.

Podczas gdy opinia rady pedagogicznej skupia się między innymi na poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć, opinia rady rodziców odnosi się między innymi do atmosfery, jaka panuje na zajęciach, sposobu prowadzenia zajęć, indywidualizowania pracy z uczniami, czy wspierania uczniów w ich rozwoju.

Zastosowanie opinii rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola w procedurze ustalania oceny pracy nauczyciela

Dyrektor, który ustala ocenę pracy nauczyciela przedszkola, powinien obowiązkowo zasięgnąć opinii rady rodziców oraz rady szkoły/rady pedagogicznej na temat pracy nauczyciela. Czas na wydanie takiej opinii przez wspomniane podmioty wynosi 14 dni.

Brak opinii nie wstrzymuje całej procedury, a sama jej treść nie narzuca kierującemu placówką konkretnej oceny pracy nauczyciela – stanowi jedynie dodatkowe źródło informacji.

Przykładowa opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola uzupełnia opis sylwetki pedagoga z perspektywy rodziców i uczniów, podczas gdy opinia rady rodziców opisuje go z punktu widzenia innych nauczycieli. 

Jakie kwestie powinna poruszać opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola?

Rada rodziców ocenia nauczyciela nie jako pedagog, lecz jako rodzic ucznia, na którego rozwój dany nauczyciel ma ogromny wpływ.

Jeśli członkowie rady chcą oceniać nauczyciela przy pomocy kryteriów oceny pracy wyliczonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki, powinni wziąć więc pod uwagę jedynie część z nich, na przykład:

  • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki opieki, wychowania i nauki,
  • znajomość praw dziecka i praw ucznia oraz ich realizację,
  • kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie, 
  • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, 
  • tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły,
  • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, 
  • współpracę z rodzicami, 
  • indywidualizowanie pracy z uczniem,
  • prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
  • pobudzanie inicjatyw u uczniów, i tak dalej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola

Aktualizacja: 2023-06-07

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 188

Przykładowa opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola
Przykładowa opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola
17