Przykładowa opinia o nauczycielu – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Opinia o nauczycielu jest potrzebna zarówno w procesie wnioskowania o nagrodę dla nauczyciela, jak w procesie ustalania oceny pracy nauczyciela przez dyrektora. Zasadniczo, swoją opinię o nauczycielu może sporządzić: mentor nauczyciela, rada pedagogiczna, rada szkoły lub rada rodziców.

W każdym przypadku dokument warto oprzeć na przepisach Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje uwzględnia się w opinii o nauczycielu?

Przykładowa opinia o nauczycielu zawsze nawiązuje do tak zwanych kryteriów oceny pracy nauczyciela – podstawowych i dodatkowych. W zależności od tego, kto sporządza opinię, kryteria brane pod uwagę mogą być nieco inne.

Przykładowo, rada rodziców będzie opisywała pracę nauczyciela z perspektywy uczniów i rodziców, a rada pedagogiczna skupi się raczej na merytorycznym prowadzeniu zajęć czy stosowanych metodach dydaktycznych. Należy wiedzieć więc, jakie są przykładowe kryteria oceny pracy nauczyciela, a wymieniamy wśród nich:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych,
 • znajomość praw dziecka, ich realizację, kierowanie się dobrem ucznia oraz troską o jego zdrowie,
 • dbałość o bezpieczne, higieniczne warunki nauki, opieki i wychowania,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
 • tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i środowiska lokalnego
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, 
 • kształtowanie u uczniów świadomości posiadanych praw, a także postawy obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, również przez własny przykład,
 • współpracę z nauczycielami,
 • współpracę z rodzicami,
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły, a także wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, 
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą.

Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela do opinii

Wymienione kryteria oceny pracy nauczyciela to kryteria obowiązkowe, natomiast rozporządzenie wymienia również kryteria dodatkowe, które także można wziąć pod uwagę przy sporządzaniu opinii. Należą do nich:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, 
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia,
 • indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • analizowanie własnej pracy, a także wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego,
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w ramach doskonalenia zawodowego,
 • udział w przeprowadzaniu egzaminów, 
 • prowadzenie konsultacji, 
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć,
 • pobudzanie inicjatyw uczniów,
 • prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów,
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania,
 • współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, i inne.

1 opinia dla Przykładowa opinia o nauczycielu – wzór

 1. Grażyna Miławska

  Bardzo dobry wzór! polecam zakup

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o nauczycielu - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 166

Przykładowa opinia o nauczycielu - wzór
Przykładowa opinia o nauczycielu - wzór
17