Opinia mentora o nauczycielu – wzór – przykład

17 

Mentor przygotowuje opinię o pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu. Swoją opinię – w odpowiedzi na zawiadomienie dyrektora – przedstawia w ciągu 14 dni na piśmie.

Nieprzedstawienie opinii w tym terminie nie wpływa na procedurę ustalenia oceny pracy nauczyciela. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy potrzebna jest opinia mentora o pracy nauczyciela?

Mentor zastąpił opiekuna stażu dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu. Jego opinia jest potrzebna w przypadku ustalania oceny pracy nauczyciela początkującego. Nauczyciel, który odbywa przygotowanie do zawodu, podlega ocenie:

  • w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela po przeprowadzeniu zajęć,
  • w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela (przed przeprowadzeniem zajęć przed komisją),
  • w ciągu 21 dni od dnia zakończenia stosunku pracy w trakcie odbywania przygotowania do zawodu.

O fakcie rozpoczęcia ustalania oceny pracy nauczyciela mentora zawiadamia dyrektor szkoły, który odpowiada za ustalenie takiej oceny.

Licząc od tego momentu, mentor ma 14 dni na przedstawienie swojej pisemnej opinii na temat nauczyciela.

Jakie informacje uwzględnia się w opinii mentora o nauczycielu?

Wydanie opinii o nauczycielu to jeden z obowiązków mentora. Wśród nich wymienia się także dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem, udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze najlepszych form doskonalenia zawodowego, umożliwienie nauczycielowi obserwowania własnych zajęć, zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych, czy obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela, a także omawianie ich z nauczycielem.

Na tej podstawie mentor przygotowuje następnie swoją opinię na temat pracy pedagoga. W treści takiego pisma może odnieść się do tego, jak prowadzi on swoje zajęcia, czy wykazuje się inicjatywą, czy uwzględnia w pracy jego rady i wskazówki.

Przykładowa opinia mentora o nauczycielu powinna opisywać także umiejętności pedagogiczne nauczyciela, jego relacje z uczniami, sposób oceniania uczniów, sposób planowania i organizowania zajęć, jakość doskonalenia zawodowego nauczyciela.

Podczas sporządzania swojej opinii mentor może opierać się również na kryteriach oceny pracy nauczyciela, takich jak:

  • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć,
  • znajomość praw ucznia i praw dziecka,
  • indywidualizowanie pracy z uczniem,
  • współpraca z rodzicami,
  • współpraca z innymi nauczycielami i wiele innych (wymienione w treści rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli).

Jaką rolę pełni opinia mentora w procesie ustalania oceny pracy nauczyciela?

Opinia mentora jest przedstawiana wyłącznie w procedurze ustalania oceny pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu. Taką opinię mentor wydaje co najmniej dwukrotnie, ponieważ co najmniej dwa razy ustala się taką ocenę nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu.

Brak opinii mentora nie wpływa na proces ustalania oceny pracy nauczyciela, ale dyrektor musi wystąpić o taką opinię, ponieważ pominięcie tego kroku stanowi uchybienie proceduralne. Uchybienie to może stanowić natomiast podstawę uchylenia oceny pracy nauczyciela.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia mentora o nauczycielu – wzór – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia mentora o nauczycielu - wzór - przykład

Aktualizacja: 2023-06-17

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 528

Opinia mentora o nauczycielu - wzór - przykład
Opinia mentora o nauczycielu - wzór - przykład
17