Przykładowa ocena pracy nauczyciela – wzór

17 

Ocena pracy nauczyciela ustalana jest nie częściej niż co 12 miesięcy, na podstawie przepisów Karty nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Ustaleniem oceny pracy nauczyciela zajmuje się dyrektor szkoły.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak wygląda procedura ustalenia oceny pracy nauczyciela?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, każdy nauczyciel podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela można dokonać jednak nie wcześniej niż po upływie roku od ustalenia oceny poprzedniej.

Dyrektor szkoły ustala ocenę pracy nauczyciela z własnej inicjatywy lub na wniosek, który może złożyć sam pedagog, rada rodziców, organ prowadzący czy organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Czas na przygotowanie oceny to nie więcej niż 3 miesiące. W tym terminie dyrektor musi poprosić również o wydanie opinii na temat nauczyciela radę rodziców. Na taką opinię powinien poczekać 14 dni, natomiast jej brak nie wstrzymuje dalszej procedury.

Po przygotowaniu oceny pracy nauczyciela, kierujący placówką ma obowiązek przedstawić jej projekt pedagogowi, aby ten mógł zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Nauczycielowi przysługuje również odwołanie od ustalonej oceny pracy, które może wnieść w terminie 5 dni. 

Jak ustala się ocenę pracy nauczyciela?

Przykładowa ocena pracy nauczyciela może być oceną: wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą lub negatywną. Takie stwierdzenie uogólniające ustala się na podstawie wytycznych zawartych we wspomnianym rozporządzeniu.

Najpierw dyrektor przyznaje nauczycielowi odpowiednią ilość punktów za realizację kryteriów wyliczonych w przepisach, a następnie sumuje je, w ten sposób ustalając ocenę pracy. Poziom realizacji kryteriów oceny pracy nauczyciela jest jednocześnie uzasadnieniem tej oceny, czyli jej opisem.

Przykład oceny pracy nauczyciela nie może obyć się także bez kilku podstawowych informacji na temat pedagoga, jak chociażby dane osobowe, staż pracy, zajmowane stanowisko, data dokonania ostatniej oceny pracy. 

Jak uzasadnić ocenę pracy nauczyciela?

Ocena pracy nauczyciela jest oceną opisową. Nie wystarczy zatem podsumować liczby punktów przyznanych pedagogowi, aby taka ocena była kompletna.

Przy ocenie pracy nauczyciela stosuje się kryteria podstawowe i dodatkowe, z których wybierane są dwa: jedno wskazuje dyrektor, a drugie sam nauczyciel.

Podstawowe kryteria oceny pracy nauczyciela to między innymi poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć, znajomość praw ucznia i praw dziecka, współpraca z rodzicami, współpraca z innymi nauczycielami, dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki, itd.

Kryteria dodatkowe dotyczą z kolei między innymi samodoskonalenia zawodowego nauczyciela, opracowywania i wdrażania innowacyjnych metod pracy, indywidualizowania pracy z uczniami, czy pobudzania inicjatyw u uczniów. To, w jakim stopniu nauczyciel realizuje wspomniane kryteria, stanowi uzasadnienie ustalonej dla niego oceny pracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa ocena pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa ocena pracy nauczyciela - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 200

Przykładowa ocena pracy nauczyciela - wzór
Przykładowa ocena pracy nauczyciela - wzór
17