Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego – wzór

17 

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego jest ustalana dla pedagogów objętych „starymi” zasadami.

Obecnie nie mówi się już bowiem o ocenie dorobku zawodowego, lecz o ocenie pracy nauczyciela. Pedagodzy nie odbywają też stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kogo dotyczy ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego?

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego będzie dotyczyła pedagoga, który podlega pod stare przepisy. Obejmują one pedagogów, którzy:

  • do dnia 31. sierpnia 2022 roku uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, ale nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego,
  • przed dniem 1. września 2022 roku rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, ale nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Pozostali nauczyciele podlegają już pod nowe przepisy, które nie mówią o ocenie dorobku zawodowego, lecz o ocenie pracy nauczyciela.

Na czym poleca ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego?

Zasady ustalania oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego znacząco różnią się od zasad ustalania oceny pracy nauczyciela. Różnice te dotyczą przede wszystkim terminów.

Rozpoczęcie ustalania oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego to moment złożenia przez pedagoga sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Natomiast czas na sporządzenie oceny wynosi zaledwie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna, podczas gdy przy ocenie pracy nauczyciela wyróżnia się takie stwierdzenia uogólniające jak ocena wyróżniająca, dobra czy negatywna.

W trakcie ustalania oceny dorobku zawodowego nauczyciela opiekun stażu przedstawia opinię o nauczycielu (w terminie 7 dni) i uwzględnia w niej:

  • obserwację zajęć prowadzonych przez nauczyciela,
  • stopień realizacji wymagań koniecznych do uzyskania danego stopnia nauczyciela. 

W ramach procedury ustalania oceny dorobku zawodowego dyrektor ma też obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców. Rada powinna wydać swoją opinię w ciągu 14 dni. Jej brak nie wstrzymuje jednak procesu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Jak wygląda ocena dorobku zawodowego nauczyciela w obecnym stanie prawnym?

Jeśli nauczyciele nie są objęci starymi przepisami, dyrektor ustala dla nich nie ocenę dorobku zawodowego, lecz ocenę pracy. Taką ocenę przygotowuje się nie częściej niż co 12 miesięcy na wniosek (nauczyciela, rady rodziców, rady szkoły, organu prowadzącego) lub z inicjatywy kierującego placówką.

Czas na sporządzenie oceny to 3 miesiące, licząc od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie lub od dnia zawiadomienia nauczyciela o rozpoczęciu ustalania oceny pracy. Przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela kierujący szkołą musi zasięgnąć opinii rady rodziców, na którą oczekuje do 14 dni – brak opinii nie wstrzymuje procedury.

Dyrektor zapoznaje nauczyciela z projektem oceny, ponieważ pedagog ma prawo zgłosić co do niej swoje zastrzeżenia lub złożyć odwołanie od ustalonej oceny. Ocenę pracy ustala się na podstawie kryteriów wyliczonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 141

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego - wzór
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego - wzór
17