Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego – wzór

17 

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego może być pozytywna lub negatywna. Ustala ją dyrektor placówki zatrudniającej w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela ocena dorobku zawodowego jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie, a także pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak wygląda procedura ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego?

Wszczęcie procedury ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego ma miejsce w momencie złożenia przez niego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

W ciągu 7 dni projekt oceny dorobku zawodowego przedstawia opiekun stażu, uwzględniając w dokumencie obserwację zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopień realizacji wymagań koniecznych do uzyskania danego stopnia nauczyciela.

Przed ustaleniem oceny dorobku zawodowego dyrektor musi poprosić o opinię również radę rodziców, która ma 14 dni na wydanie takiego dokumentu.

Opinia nie jest jednak wiążąca, a jej brak nie wstrzymuje procesu dokonania oceny przez dyrektora. Kierujący placówką powinien uwzględnić przy tym fakt, że ma łącznie 21 dni na przygotowanie ostatecznej oceny.

Kiedy obowiązują stare zasady dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego?

Należy wiedzieć, że obecne przepisy nie przewidują już dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ponieważ nauczyciele nie odbywają stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Część pedagogów podlega jednak pod stare przepisy, a dotyczy to tych nauczycieli, którzy do dnia 31. sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, ale nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego oraz tych nauczycieli, którzy przed dniem 1. września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, ale do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Jak obecnie ustala się ocenę pracy nauczyciela na nowych zasadach?

Jeśli nauczyciel nie zalicza się do wymienionych wyżej grup, jego praca będzie podlegała ocenie na nowych zasadach. Ocena pracy nauczyciela nie jest tym samym, co ocena dorobku zawodowego nauczyciela – ta pierwsza zastępuje tę drugą i wprowadza nowe zasady.

Ocenę pracy można ustalić nauczycielowi nie częściej niż co 12 miesięcy, na wniosek samego pedagoga, rady rodziców czy rady szkoły, a także z inicjatywy dyrektora. Czas na jej sporządzenie to nie więcej niż 3 miesiące.

Dyrektor nadal ma obowiązek zwrócenia się z prośbą o opinię na temat nauczyciela do rady rodziców, na którą musi poczekać następnie 14 dni. Brak opinii nie wstrzymuje całej procedury.

Ocena pracy nauczyciela jest ustalana na podstawie zgromadzonej liczby punktów, które przydziela się z kolei za realizację kryteriów oceny pracy. Ocena kończy się stwierdzeniem uogólniającym, ale wymaga uzasadnienia, czyli odniesienia się do tego, w jakim stopniu pedagog spełnia wymienione w rozporządzeniu kryteria.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 173

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego - wzór
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego - wzór
17