Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty – przykład

17 

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty dotyczy tych nauczycieli, którzy realizowali staż na podstawie przepisów obowiązujących do 31. sierpnia 2022 roku.

Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela mianowanego po tym terminie, podlegają już ogólnym przepisom dotyczącym oceny pracy nauczyciela. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czym jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty?

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ustala dyrektor szkoły w przypadku pedagogów, którzy staż odbywają na zasadach obowiązujących do 31. sierpnia 2022 roku. Ocena dorobku zawodowego może być jedynie pozytywna lub negatywna.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty w terminie 21 dni od dnia otrzymania od niego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela sporządza się na piśmie.

Ocena zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny. Czas na wniesienie odwołania to 14 dni, licząc od dnia otrzymania oceny.

Jakie informacje powinna zawierać przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty?

W ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty dyrektor powinien uwzględnić informacje dotyczące:

  • danych osobowych pedagoga,
  • stanowiska zajmowanego przez nauczyciela,
  • wymiaru stażu,
  • podstawy prawnej ustalenia oceny – Karta nauczyciela,
  • ustalonej oceny: pozytywna lub negatywna,
  • czasu trwania stażu. 

Niezbędnym elementem przykładowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty jest także jej uzasadnienie. W uzasadnieniu tym dyrektor ocenia między innymi poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, indywidualizację pracy z uczniem, dostosowywanie metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, stosowanie innowacyjnych metod pracy, czy pobudzanie inicjatyw u dzieci.

Ocenę dorobku zawodowego dyrektor ustala po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz po zapoznaniu się z projektem oceny pracy sporządzonym przez opiekuna stażu. 

Co zastępuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty?

Obecnie, przepisy dotyczące oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty stosuje się jedynie do oceny pracy nauczycieli odbywających staż na starych zasadach. Nowe zasady wprowadziły natomiast ocenę pracy nauczyciela, którą ustala się na podstawie kryteriów oceny pracy opisanych w treści rozporządzenia MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Ustaleniem oceny pracy nauczyciela nadal zajmuje się dyrektor szkoły. Czas ustalenia oceny wynosi jednak 3 miesiące, a nie 21 dni. Ocena może być nie tylko pozytywna lub negatywna, ale negatywna, dobra, bardzo dobra lub wyróżniająca.

Postać opiekuna stażu dla nauczyciela zastąpił z kolei mentor, którego opinii zasięga dyrektor przed ustaleniem oceny pracy nauczyciela, podobnie jak opinii rady rodziców. Obie opinie nie są jednak wiążące, a ich brak nie wstrzymuje całej procedury. Od ustalonej oceny pracy nauczyciel może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 14 dni. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty - przykład

Aktualizacja: 2023-06-07

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty - przykład
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty - przykład
17